Politik i farver.

Er der nogensinde nogen der har tænkt over hvor sort/hvidt vort politiske system egentlig er? Er der nogen der har opdaget, at det ikke er evner og indsigt der gør en politiker, men måske snarere et behov for magt og selvhævdelse? Er der nogensinde nogen der har tænkt over, at dagens politikere kun er i stand til at lave halve løsninger, der i sig selv skaber nye problemer, fordi løsningerne ikke er helhjertede?

Det er der en evolutionær forklaring på her. Dette billede viser hvornår i evolutionen vores hjerner er udviklet og at udviklingen går hurtigere og hurtigere.
IntegralPolitik
Beskrivelse af farverne startende nedefra:

Reptilhjernen:

Det Infrarøde lag handler om det instinktive lag. Liv og død. Meget sort/hvid. Under 1% af vestens befolkning er i denne gruppe. Mig vs. dig. Her er man enten offer eller bøddel. Sunde parforhold er umulige.

Det Magenta lag er også instinktivt, men handler om tro/overtro – tryghed/fare – kamp/flugt. Mig vs. dig. Ca. 10% af vestens voksne befolkning er i denne gruppe.

Det højeste mål for Infrarød og Magenta er overlevelse.

 

Den Limbiske Hjerne:
Det Røde lag kalder han det egocentriske lag. Det handler om magt og kontrol – godt/skidt – os vs. dem. Rød energi kan være spontan, uhæmmet, sorgløs, eller levende. Røde mennesker har lave moralske standarder. Relationer er kortvarige og utroskab og løgn er almindeligt.  Ca. 20% af vestens voksne befolkning er i denne gruppe.

Det Ravfarvede lag, også kaldet det mytiske lag handler om rigtigt/forkert. Overbevisnings styret. Lov og orden. Regler og konventioner. Adfærd og belønningssystemer. Stadig noget sort/hvid. Ravfarvede mennesker er som vi kender dem fra vore bedsteforældres tid, kønsrollebestemte og forhold er ofte livslange. Det Ravfarvede stadium udgør ca. 40% af vestens voksne befolkning.

Det højeste mål for Rød og Rav er Lov og Orden – så bliver jeg tilfreds.

Neo Cortex:

Det Orange lag også kaldet det rationelle. Vind/tab. Personlig frihed og materiel velstand. Kun facts tæller. Orange mænd er ofte gode forsørgere, men har ikke til sinds at udvikle sig. Den Orange kvinde er den moderne kvinde der kan selv. Orange repræsenterer ca. 25% af vestens voksne befolkning.

Det højeste mål for Orange er success (for enhver pris!)

Det Grønne lag er der hvor mænd begynder at blive bløde. Grønne kvinder er samtidig gået helt over i den maskuline del af spektret og er blevet Animus besatte, dvs. at de er meget maskuline og meget lidt feminine. Grøn udgør ca. 10% af USA’s voksne befolkning.

Frontallapperne:
Det Blågrønne lag er et skift fra 1. lags bevidsthed til 2. lags bevidsthed. Altså fra at være et halvt menneske til at være mere hel, hvilket har én meget vigtig konsekvens – hjertet åbner sig. Evnen til at se sig selv udefra. Selvbevidsthed – vi ved hvorfor vi reagerer som vi gør, vi har simpelthen opdaget og sluppet større dele af de ubevidste mønstre der styrer os gennem evolutionen.  Mindre end 3% af vestens voksne befolkning befinder sig her.

Det Turkise lag. Folk på dette niveau lever i overensstemmelse med deres livsmål. Kærligheden er central og de sexuelle energier har nået både hjertet og den vej mennesket går, for at nå sine livsmål. Konflikter er udviklingsmuligheder. Oplevelser af transpersonlig karakter vil finde sted. Dvs. at jeg-strukturen er på stand by og noget større har overtaget først i korte perioder, senere i længere. Under 1% af vestens voksne befolkning er på det Turkise lag.

Det højeste mål for Blågrøn og Turkis: Vi skal være her allesammen.

Se mere om farverne i relation til parforhold her.

Evolutionen er eksponentiel og al udvikling går derfor stærkere og stærkere.

 

Evolutionen har indbygget en ganske særlig måde at reagere på simpelthen for at give os de bedste chancer for at overleve. Reptilhjernen/instinkterne er de nedarvede erfaringer alle vores forfædre har gjort sig med at overleve. Den Limbiske hjerne gemmer vores egne erfaring fra tidligere lignende situationer for hurtigst muligt at kunne komme op med en løsningsmodel. Den Limbiske Hjerne gemmer situationer og følelser der ligner hinanden i nærheden af hinanden. Det speeder genfindelseshastigheden op.

Når Den Limbiske Hjerne i en given (ALLE!) situationer bliver præsenteret for et input, drøner den ud på lageret og finder alle tidligere lignende situationer, med de tilhørende følelser (oftest subtil angst). Alle disse situationer bliver scannet for at finde den løsning der I FORTIDEN virkede bedst. Den bliver læst ind i hovedlageret og så tror vi at vi netop har fået en genial ide der kan redde verden. Men sandheden er at det hele foregik ubevidst og løsningen vi fandt frem til var en løsning der måske engang i en anden situation virkede. Det er desværre ingen garanti for at den virker igen.

Evolutionen er nemlig eksponentiel. Da vi levede på savannen for en million år siden, var der ikke synderlig forskel på i går og i morgen. Derfor virkede den strategi – dengang!

Vi lever i dag i en verden hvor tingene går så hurtigt, at den måde at løse problemer på ikke virker. Hvis vi bruger den gammelkendte (ubevidste) strategi – altså gårsdagens løsninger på morgendagens udfordringer, vil vi senere opdage at den løsning vi brugte, ikke virkede ordentligt. Vi forventer helt ubevidst at vores tidligere løsninger er svaret på fremtidens udfordringer. Vi tror at vi har løsningen på forhånd. Se bare politikernes partiprogrammer. De præsenterer løsninger længe inden de har forstået problemet til bunds. Og det er jo bagvendt! Det duer ikke.

Men hvad er løsningen så?

Der er kun én løsning og den er desværre angstprovokerende. I hvertfald for mennesker der aldrig har prøvet det før. Det giver mennesket en enorm tryghed at vide (at bilde sig selv ind) at vi har systemer  og strategier for alting. Også selv om de strategier ikke virker! Bevidstheden om at vi har en plan giver tryghed!

Men hvad så når vi vågner så meget op at vi opdager at planen ikke holder?

Ja, så bliver vi bange og finder desperat en ny plan frem fra Den Limbiske hjerne… Som heller ikke virker da den også er forældet. Det er nogenlunde her vi står politisk i dag.

Vi skal igennem det lag af angst hvis vi skal finde de rigtige løsninger på de udfordringer vi får i morgen. Vi skal lære/erfare at de løsninger vi bruger i dag er forældede genbrugsforslag der ikke passer til en nutidig situation. Vi skal gøre det som er allermest angstprovokerende overhovedet. Vi skal give slip! Slip på de løsninger Den Limbiske hjerne vil bombardere os med. Fordi…. Når vi gør det lukker vi op for noget der i en Orange og kontrolleret systemisk verden er forbudt pga. angst – vi lukker op for det som folk er ved at skide i bukserne af skræk over, i hvert fald de første gange det skal prøves… Vi lukker op for kreativitet og improvisation.

Og Ja, jeg har hørt politikere sige at de ikke vil eksperimentere med Danmarks fremtid. Men sagen er at at de er angste og ikke tør erkende at de løsninger de selv finder frem fra fortiden er VÆRRE! Det at give slip på det der ikke længere virker er forbundet med angst. Og det forhindrer at vi finder de RIGTIGE løsninger. I fællesskab og med kreativitet, improvisation og hjerte som de primære redskaber i stedet for en forældet Limbisk tankegang. Vi slipper IKKE for at skulle lære at være ægte kreative. Ikke Limbisk kreative, men innovative.

Kreativitet til og med det Grønne niveau handler om hjernens evne til at kombinere i forvejen indlærte ting på en ny måde. Kreativitet på det Blågrønne og specielt det Turkis plan er en eksplosion af HELT NYE ideer. Og det er her frontkæmperne i evolutionen befinder sig. Med politikerne haltende uhjælpeligt hundredevis af år bagefter…

De fleste af vores politikere er Røde (kontrol, manipulation), Ravfarvede (regler og love) og Orange (magt og success). Politik på det niveau er sort/hvid.

De første partier der bevægede sig ud over det Orange og op i det Grønne felt havde det hårdt. Det er altid vanskeligt at være pionér. De bliver oftest latterliggjort – fordi man egentlig hellere vil beholde trygheden i det nuværende, selv om det gør ondt og ikke virker, fremfor at forsøge noget nyt. De nye og anderledes tænkende vil længe endnu blive gjort til grin og blive beskyldt for at være naive.

Der er i dag kun et politisk parti der har værdier med fra det i politisk sammenhæng, nye evolutionære niveau – det Grønne felt. Det er Enhedslisten. Ved næste valg får vi sandsynligvis Alternativet på Tinge og de kommer med nogle værdier fra et mere helt sted, nemlig hjertet, altså det Blågrønne felt. Og Guderne ved at det netop er det vi har brug for nu. Eller er der andre end nisserne i himlen der ved noget…?

Ja, min påstand er at det netop er det næste skridt i evolutionen! Hjertet! Og jeg påstår i samme åndedrag at hvis vi ikke følger med og netop udvikler det som menneskeheden har allermest brug for lige nu – hjerte, så havner vi ganske enkelt samme sted som dinosauerne. I evolutionens skraldespand!

Det er ikke nemt at nå et hjerteligt sted hen i sit eget liv. Det gør ondt. Det er smertefuldt og angstprovokerende. Og netop fordi vi ikke vil se vores egen smerte i øjnene, er vi kun halve mennesker. Vores manglende halvdel ligge gemt nede under smerten og angsten. Det er også der vores frihed ligger. Vi tror vi er frie fordi vi føler os frie. Og her taler jeg ikke om at FØLE sig fri. Her taler jeg om at VÆRE fri. Det er helt usammenligneligt. Men evolutionen presser os, og masser af mænd og kvinder på det Grønne felt i dag bliver tvunget til at se egen smerte i øjnene. Og det er befriende; mere end noget som helst andet. Det er en bevægelse der er i gang. Den hedder evolutionen. Og den vil gøre os til hele mennesker. Mennesker med hjerte, rummelighed og forståelse for hinanden. Vi skal til at vænne os til politik i farver.

Læs mere om morgendagens ledere her.

Her kommer det sjove!!

Her har jeg prøvet at indsætte de politiske partier dels efter deres programmer, dels efter deres offentlige udtalelser om ‘de andre’.

Det Ravfarvede lag er bundet ind i den limbiske hjerne. Dvs. at følelserne og de ubevidste behov styrer størstedelen af adfærden. Det er ofte de negative følelser der styrer og fordi vi ikke forholder os til dem, har de kontrollen over os – uden at vi ved det. Dette niveau handler meget om rigtigt/forkert og om at lave regler og love og det handler om adfærd og straf/belønning -lige som hundetræning. Den limbiske (følelsesmæssige) hjerne fungerer ved at gemme alle data om situationer der ligner hinanden i samme cluster i hjernen for derved hurtigt at kunne sammenligne alle disse situationer og finde ud af hvilken løsning der tidligere var den bedste.

De partier de ligger på Orange har også det Ravfarvde i sig, men kendetegnet for Orange er magt, penge, kontrol og success (til mig selv!). Det handler også om individualisme og hvad der giver mig mest personlig frihed. Altså en del af liberalismens ide.

Det Grønne lag er ret nyt og  det startede i tredserne med kvindebevægelsen, antikapitalistbevægelserne, protester, frigørelser og grønne bevægelser. Senere VS, DKP og SAP og nu Enhedslisten. Det grønne lag er også der hvor der bliver gjort op med de gamle religioner og ligesom Enhedslisten er en forening af andre grupperinger, er New Age begægelsen også en slags “alt godt fra havet” religion der prøver nye veje. Her eksperimenterer folk også med nye måder at bo, leve og arbejde på. SF har tidligere haft tendenser til at være på det grønne lag (Villy Søvndal), men det ses ikke længere.

Det blågrønne niveau er dem der bliver bskyldt for at være idealister. Tidligere var det de rød/grønne partier, men det har flyttet sig. På det blågrønne plan har man sluppet de ubrugelige mønstre fra fortiden. Det er der selvfølgelig forbundet en stor mængde angst med for hvad skal vi gøre hvis vi ikke har en plan for fremtiden? At bruge de gamle løsninger på morgendagens udfordringer er den løsning der giver mest tryghed – for så har vi jo en plan! Det man ikke indser er at de løsninger der virkede i fortiden næppe virker på morgendagens udfordringer, fordi det ikke er de samme udfordringer som tidligere. Der opstår selvfølgelig en helt naturlig usikkerhed fordi vi kun har et alternativ. Vi er nødt til at eksperimentere med nye værktøjer. Det har fremsynede mennesker altid gjort. Da huleboerne frøs var der en der opfandt ilden. Da der skulle transporteres stører mængder udstyr rundt, opfandt en eller anden hjulet. Edison opfandt pæren. Osv…

Velvidende at morgendagens udfordringer er anderledes end fortidens, kan jeg selvfølgelig ikke stemme på et parti der vedholdende drejer på de samme knapper som tidligere, trykker på de samme kontakter som tidligere og bruger de samme limbiske mekanismer, når de skal finde en løsning. Vi er altså nået meget længere end det!

Som det er lige nu er knap 15% af befolkningen nået til de tre øverste lag. Ca. 10% til grøn. Ca. 3% til blågrøn og ca. 1% til turkis.

Der vil til folketingsvalget 2015 ca. blive afgivet 3.500.000 stemmer. Af dem vil Enhedslisten max. kunne kapre 10% (primært grøn) og Alternativet max. 3%+1% (primært Blågrønne 3% og Turkis = 1%). Dvs. max 350.000 stemmer/17 mandater til Enhedslisten og max. 140.000/10 mandater til Alternativet. Denne gang! Ved næste valg vil de to partier få flere stemmer, alene fordi flere mennesker er nået længere i evolutionen. (Baseret på Ken Wilbers og Martin Uciks vurderinger af hvor mange mennesker der er på de enkelte lag).

Vi skal nok heller ikke regne med at alle Grønne mennesker stemmer på Enhedslisten. Der vil være nogle der stemmer Orange og nogle der stemmer Blågrøn. Ligeledes skal vi nok heller ikke regne med at alle Blågrønne stemmer på Alternativet. Nogle vil nok stemme på Enhedslisten. Så de reelle tal vil ligge lidt under de angivne max. tal, 350.000 for liste Ø og 140.000 for liste Å med størst usikkerhed for Ø.

Evolution og Politik

Blågrøn: Å.
Helhed erstatter det snæversyn der naturligt eksisterer på de seks nederste lag. Mange Blågrønne er Særligt Sensitive fordi hjertet er i spil. Det kan give anledning til dybe grublerier da enhver sag nu kan ses fra mange vinkler. Beslutningsprocesser kan blive langsommere, men resultaterne til gengæld bedre. Alle skal høres og alle kan få lov til at give deres besyv med – selv om de er imod. Kreativitet, fleksibilitet, spontanitet, vision, helhed og hjerte er afgørende. Bliver ofte betegnet som fantaster og naive. Rød, Orange og Rav er ikke på nogen måde i stand til at rumme at det handler om visioner og dermed håb for de som endnu ikke har visionerne. Blågrøn er stedet hvor grænserne mellem os og dem ophæves. Hvor Rød, Rav, Orange og Grøn kun kan lave delvise/halve løsninger (fordi de selv er halve mennesker), har blågrøn opdaget helhed! På Rød, Rav, Orange og Grøn er livet delt i luksuslineren og redningsbåden. På Blågrøn er vi alle i samme båd. Vi har kun en jord og vi har lige ret til at være her allesammen. Blågrøn forstår at tager det bedste fra højrefløjen (de liberale ideer) og kombinere dem med det bedste fra venstrefløjen (ægte socialisme). Netop den balance er vigtigere end noget som helst andet!!! Delvis politik er ved at uddø. Helhedspolitik er det nye sort og helhedsholdningen kommer ud af selv at være et helt menneske (ca. 3% af Danmarks befolkning, og stigende – det er et gæt!). Helhed skaber empati og vi vil ikke overleve som art hvis vi ikke går den vej. Evolutionen er ligeglad med os. Den finder i al sin evige tålmodighed bare en ny vej eller en ny art der er bedre egnet. Evolutionen ved hvor den vil hen. Vi kan vælge om vi vil med eller vi vil samme sted hen som dinosauerne.

Vi har udviklet frontallapperne og det er dem vi skal til at bruge nu.

Grøn: EL.
Stærk retfærdighed, sustainability, ligeværd, dyrevelfærd. Alle er lige. Religion glider over i spiritualitet. Pluralistisk. Kunst og kultur. Grøn (og Blågrøn) er de grupper af mennesker der i dag har nemmest ved at tilpasse sig evolutionen og derfor er de næste ‘bedst egnede’. De bliver ofte betegnet som idealister og urealistiske – mest af folk som ikke er visionære og som hænger fast i fortiden. Rød, Orange og Rav er ikke på nogen måde i stand til at rumme at det handler om at få retning og idealisme ind i politik. Grøn handler om at alle skal have lige muligheder og det har udtrykt sig i fordelingspolitik der ofte (af Rød, Rav, Orange) bliver associeret med fascistisk socialisme som vi kendte den tidligere i USSR. Grøn og Orange er fuldstændig modsat hinanden. Grøn vil politisk set primært være repræsenteret af kvinder i folketinget, fordi Grønne mænd mister interessen for politik, mest på grund af at Grøn er krisetid for mænd. Grøn er der hvor mænd rammer midtvejskrisen. De mister deres kraft og har derfor ingen chancer overhovedet i politisk sammenhæng (før de kommer ud på den anden side som Blågrønne). På Grøn skal Mænd lære om deres følelser og behov, derfor bliver de indadvendte – hvilket ikke fungerer politisk. Grøn farve er der hvor vi (alle) stifter bekendtskab med alt det vi har fornægtet. Skyggen kommer op til overfladen hvilket er nødvendigt for at kunne blive et helt menneske. Orange mener at Grøn er svagpissere og Grøn mener at Orange lider under dobbeltmoral. Man kan med psykologiske termer sige at Grøn er offerstrukturen og Orange er bøddelstrukturen. Vi har ALLE begge dele. Vi kan bare ikke udleve begge sider på samme tid. Derfor først Orange, dernæst Grøn og til sidst Helhed (på Blågrøn).

Om ca. 10-20 år (gætter jeg på) vil der være så mange Grønne Mænd der har transformeret så store dele af menneskehedens midtvejskrise, at mænd på Grøn vil få det meget lettere og meget hurtigere vil stige til Blågrøn.

Orange: V, LA, SF, S, R.
Handler om personlig success. Individualistisk. Vind/tab. Personlig frihed og materiel velstand. Kun facts tæller. Orange er Alfahanner og hunner. På et tidspunkt i evolutionen indtil for ikke ret længe siden, var det Orange der var ‘bedst egnet’ til overlevelse. Liberale partier er klart orange – og dermed ca. 30 år bagefter evolutionen. Orange har ikke plads og rummelighed til at forstå at folk er meget forskellige og når Orange går over gevind (hvilket allerede er sket), taler vi om nepotisme, magtbegær, kontrol og overvågning, en kamp om at have magt og et split mellem de der har magten og de der ikke har den, sikkerhed (altså den slags sikkerhed der kan sikre bevarelsen af magten) og en grådighed der dybest set skal være med til at sikre politikerne fortsat magt og velstand. Jo større split jo mere sikkerhed for at magten og fordelene bevares. Det resulterer i større og større polarisering i befolkningen. Større og større afstand mellem rige og fattige, de der har magt og de der ikke har osv. Det er som at stramme en elastik mere og mere. Det ender galt. Rød, Rav og Orange har ikke bevidsthedskapaciteten til at kunne overskue andet end den verden de selv lever i. Det betyder at de der falder udenfor, ikke har nogen som helst forståelse og accept af deres virkelighed. Eksempelvis udtaler politikerne at kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse bare kan tage et job – på trods af at statistikkerne viser at der er 155.000 jobs for lidt i landet – altså en slags selektiv blindhed for de fakta der ikke passer ind.

Socialdemokraterne har tidligere (under Anker) haft ægte elementer af Grøn.

Orange sidder på den største magt i samfundet og kunne bruge den til alles bedste – og dermed vokse ind i Grøn og Blågrøn, men fordi Orange er halve mennesker der forsøger at fylde sig selv, bliver det kun til at en elite får. Et menneske der kun er halvt, vil ofte udvise et ukontrolleret begær og vil gå meget langt – inklusive at forringe mulighedene for andre, for at sikre sig selv.

Rav: DF, K.
Handler om rigtigt/forkert. Regel og overbevisnings styret – den måde man er opdraget på styrer ens adfærd uden at man ved det. Lov og orden. Regler og konventioner. Adfærd og belønningssystemer. Religiøse systemer. Rav er meget styret af ubevidste behov og man laver og overholder regler om at hvis jeg gør sådan og sådan, så når jeg det og det. Rav tror på at hvis man overholder reglerne bliver man belønnet. F. eks. tro på Gud og få et evigt liv. Overbevisningern man lever efter er indlært tidligt i livet og man kan ikke logisk gøre rede for sine overbevisninger. Det ravfarvede niveau er henved 50-80 år bagefter evolutionen. Politikernes personlige uafklarede behov er væsentlige elementer i Rød, Rav og Orange adfærd.

De fleste mennesker – ca. 40% er på Rav, men da Orange har mere kraft, er mere individualiserede og har brug for mere magt, vil det være dem som primært er repræsenteret i folketinget. Teoretisk set skulle Rav være en gruppe der bliver mindre, fordi flere vil fortsætte til Orange end der vil komme til fra Rød.

Rød: Mange af partierne har elementer af deres holdninger funderet i det Røde som handler om magt og kontrol. Hvis nogle har holdninger der har karakter af middelalder, så er der tale om det røde niveau.

Denne artikel er baseret på Ken Wilbers Integrale Filosofi.

Læs Mandebogen her!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Sign up til nyhedsbrevet:

Related Articles

Løs dine problemer i parforholdet

Løs dine problemer i parforholdet

Problemer i parforholdet? Retning i livet? Mangler du kraft? Véd du hvad du skal med resten af dit liv? Er der knas i parforholdet? Har du brug for en MandeCoach? Er der blevet længere til sex? Er du i tvivl? Så er her bogen, som enhver mand der vil være chefen i sit...

læs mere
Den Feminine Kvinde

Den Feminine Kvinde

Der er rigtig mange kvinder, der spørger sig selv om det virkelig kan være rigtigt, at alle de gode mænd er taget. Men der er også mange mænd, der er begyndt at stille sig selv det samme spørgsmål. Mænd som ikke længere bare er tilfredse med at finde et lækkert skår,...

læs mere

0 kommentarer

Indsend en kommentar