Martin Ucik - Integrale Parforhold

“Integral Relationships – A Manual For Men” eller som den hedder på dansk: “Kvinder – En Manual For Mænd!” er skrevet af Martin Ucik og er man bekendt med Ken Wilbers forfatterskaber omkring hans Integrale Filosofi eller Spiral Dynamics, har man let ved at forstå denne bog.

“Integrale parforhold”

…betyder vel nærmest Integrerede Parforhold, hele forhold eller healede forhold. Altså forhold hvor vi i mere bevidst grad arbejder hen imod at blive hele. 

Bogen handler om at forstå parforhold ved at erkende vores egen og kvindens udviklingsvej. Den er fuld af alle de modeller som vi mænd elsker at studere for at få parforholdsteorierne til at passe ind i vores verdensbilleder.

En af de modeller der har oplyst og forklaret parforholdets vanskeligheder, er nedenstående matrix som inddeler parforholddets udvikling i farver. I bogen har Ucik kun brugt de nederste 8 farver (1. og 2. lags bevidsthed) og kun et enkelt sted antydet at der er 4 mere (3. lags bevidsthed). I nedenstående model er de 4 øverste farver (3. ordens bevidsthed) transpersonlige. I bogen udnævner han det 8. lag (turkis) til at være transpersonligt – og han sammenlægger niveau 9-12 i niveau 8 – Turkis.

Det betyder ikke så meget om vi bruger den ene eller den anden model. Det der betyder noget er at vi finder kærlighedspartnere på samme niveau som os selv.

Når vi ‘vokser’ opad i modellen er det ikke sådan at vi nødvendigvis forlader det niveau vi var på. Vi har alle de underliggende niveauer i os.

En kort forklaring på den Integrale måde at se parforhold på.

Vi ved at evolutionen gennemgår en række udviklingsfaser. Vi ved også at mennesker gennemgår nogle udviklingsfaser og at der er en vis lighed mellem evolutionens og menneskets faser.

F. eks startede livet som encellede væsner i ursumpen akurat som vi startede livet som encellede væsner i livmoderens vand. Vi udviklede os til fisk som levede i vandet og videre til padder som fik fire ben da de kravlede på land. Når vi bliver født går vi også fra vand til luft og starter på fire ben med at kravle. Senere rejste vi os på to ben – fra aber til mennesker, præcis som når vi lærer at gå.

Både menneskets og evolutionens faser er afspejlet i Kompatibilitets Matrixen og ud fra den er det let at se om du matcher din partner og evt. spotte de punkter hvor i ikke matcher.

Den lidt længere forklaring.

Det Infrarøde lag handler om det instinktive lag. Liv og død.  Mig vs. dig. Her er man som oftest enten offer eller bøddel. Sunde parforhold er umulige. Under 1% af USA’s befolkning er i denne gruppe.

Det Magenta lag er også instinktivt, men handler om tro/overtro – tryghed/fare – kamp/flugt. Mig vs. dig. Ca. 10% af USA’s voksne befolkning er i denne gruppe.

Det Røde lag kalder han det egocentriske lag. Det handler om magt og kontrol – godt/skidt – os vs. dem. Rød energi kan være spontan, uhæmmet, sorgløs, eller levende. Røde parforhold har lave moralske standarder. De er kortvarige og utroskab er almindeligt. Kvinder der svinger meget følelsesmæssigt, føler for en ting den ene dag og har glemt det til fordel for noget andet den næste dag, er lejret her. Moralske og etiske standarder blegner under overvægten fra den sandhed der ligger i den følelse (kvinder) eller det behov (mænd) der er aktuel lige nu. For kvinder skal dette lag afbalanceres med kraft fra det Orange lag og for mænd skal det afbalanceres med afmagten fra det Grønne lag.  Ca. 20% af USA’s voksne befolkning er i denne gruppe.

Det Ravfarvede lag, også kaldet det mytiske lag handler om rigtigt/forkert. Overbevisnings styret. Lov og orden. Regler og konventioner. Adfærd og belønningssystemer. Ravfarvede parforhold er som vi kender dem fra vore bedsteforældres tid, kønsrollebestemte og ofte livslange. Det Ravfarvede stadium udgør ca. 40% af USA’s voksne befolkning.

Det Orange lag også kaldet det rationelle. Vind/tab. Personlig frihed og materiel velstand. Kun facts tæller. Orange mænd er ofte gode forsørgere, men har ikke til sinds at udvikle sig. Den Orange kvinde er den moderne kvinde der kan selv og har svært ved at finde en ‘god mand’ der ude. Mange orange kvinder er blevet så maskuline at de ikke er ret interessante for mænd mere. Mænd forsøger at blive bedre forsørgere i den skarpe konkurrence.  (Den typiske Mr. Nice Guy har et hænge parti her). Orange repræsenterer ca. 25% af USA’s voksne befolkning.

Det Grønne lag er der hvor mænd begynder at blive bløde og langt hen ad vejen uinteressante for kvinder. Grønne kvinder er samtidig gået helt over i den maskuline del af spektret og er blevet Animus besatte, dvs. at de er meget maskuline og meget lidt feminine. Parforhold med disse forbyttede kønsroller har det ikke godt. Grøn udgør ca. 10% af USA’s voksne befolkning. Grønne kvinder vil på grund af mangelen på tilstrækkeligt udviklede mænd, ofte søge ned ad og finde en Rød/Rav eller Orange mand fordi han har kraften til at vælte hende omkuld – for en kortere periode…

 

Det Blågrønne lag er et skift fra 1. lags bevidsthed til 2. lags bevidsthed. Når kvinder bliver blågrønne åbner de sig igen for mænd som på den anden side er kommet mere til sig selv som mænd. Fordi der er så få mennesker der er blågrønne er det ret vanskeligt at finde partnere på det niveau, men generelt går folk her heller ikke i panik over det. Mindre end 3% af USA’s voksne befolkning befinder sig her.

Det Turkise lag er transpersonligt og i bogen antyder Ucik de 4 næste lag Indigo, Violet, Ultraviolet og Klart lys uden at komme nærmere ind på dem, men nøjes med at slå disse fire lag sammen i Turkis – hvilket er fornuftigt nok, da disse lag er ægte spirituelle og de mennesker der i dag befinder sig på de lag kan meget hurtigt tælles. Folk på dette niveau lever i overensstemmelse med deres livsmål. Kærligheden er central og de sexuelle energier har nået både hjertet og den vej mennesket går, for at nå sine livsmål. Konflikter er udviklingsmuligheder. Oplevelser af transpersonlig karakter vil finde sted. Dvs. at jeg strukturen er på stand by og noget større har overtaget først i korte perioder, senere i længere. Under 1% af USA’s voksne befolkning er på det Turkise lag.

Integrale Parforhold

Modellen ovenfor har 6 linier som udgør 6 områder i livet hvor man kan have nået forskellige farveniveauer på forskellige linier.

Som det ses til venstre ved farvesøjlen er der 3 lag af bevidsthed.

Det første lag er fra infrarød til og med grøn og er det lag af bevidsthed langt de fleste af os lever i. Det er kendetegnet ved at bevidstheden er delt (i bevidsthed og ubevidsthed) hvilket medfører en mængde projektioner. Man tror man ser virkeligheden, men den kan være voldsomt farvet fordi man faktisk ser den gennem sin egen ubevidsthed – hvilket man ikke umiddelbart selv kan se. Resultatet er at at fordi man ikke tager ansvar nok for sine projektioner, ser man at det er de andres skyld. Alt hvad der er ubevidst projiceres. Og fordi vi ikke er hele tror vi det handler om at få kærlighed udefra.

Det andet lag som er blågrøn og turkis, er ekstremt sjældent og mit gæt er at det er mennesker som Mother Theresa, Desmond Tuto og  Nelson Mandela der befinder sig her. Bevidstheden er ikke længere skarpt adskildt i bevidsthed og ubefvidsthed. Man har taget ansvar for sig selv og de to sider er under integration med hinanden. Projektioner mindskes drastisk fordi man bliver meget mere hel. Når man bliver hel opdager man hvor meget kapacitet hjertet har for kærlighed og når man bliver hel fyldes man af kærlighed indefra. Det handler ikke længere om at få kærligheden udefra. Nu begynder det at handle om at give kærlighed.

Det 3. lag fra indigo til klart lys er ligeledes rent gætteri når jeg siger Dalai Lama, Tulku Urgyen, Pema Chödrön, Ken Wilber…

Kompatibilitets Matrix – Klik for detaljer

MatchMatrixI denne Kompatibilitets Matrix også kaldet MatchMatrix,  kan du se hvilke andre farver du passer sammen med og hvad udviklingsmulighederne er med andre farver.

Hvis du skal have fundet ud af hvilket niveau du selv er på gør du klogt i at konferere med andre om hvad de mener. Det har nemlig vist sig at folk generelt har en tendens til at vurdere sig selv for højt!! Ved at spørge andre undgår man at ens egne ofte inflatoriske tanker påvirker vurderingen og da andre ikke kan se dine tanker er denne inflation elimineret ved at spørge dem til råds.

Disse ord beskriver kun en lille del af Martin Uciks bog. Han har mange flere modeller og jeg skal lige nævne at bogen er skrevet for mænd i et sprog for mænd. Det betyder ikke at kvinder ikke kan læse den, men kvinder der ikke kender og er kommet overens med deres maskuline sider vil nok ikke finde bogen interessant, ligesom mænd der ikke er interesserede i selvudvikling nok heller ikke vil læse den.

Mænd og kvinder udvikler sig forskelligt.

Integrale parforhold
De første 30 år af vores liv, er mænd mænd og kvinder er kvinder. Det er vældig praktisk at der på denne måde opstår en polarisering mellem mænd og kvinder. Det tænder nemlig. Så kommer Livsvendingen (C. G. Jung) hvor vi i en kortere periode skal lære modsatkønnetheden at kende – for at kunne blive hele mennesker.  Hos kvinder sætter midtvejskrisen ofte ind midt i trediverne. Hos mænd er det ofte først i fyrrerne.

Kvinder bliver maskuline allerede på det orange niveau, men mænd bliver først feminine på det grønne niveau.

Krisen opstår fordi vi indtil nu troede at vi vidste hvem vi var, men evolutionen hiver nærmest tæppet væk under os og præsenterer os for alt det vi mangler at lære om os selv. Vi er nemlig meget mere end det vi troede på indtil midtvejskrisen indtraf og vi skal nu til at finde en ny identitet som er mere hel.

Først som hele mennesker har vi en ærlig chance for at finde en partner der kan forstå os dybt fordi denne selv kender både det maskuline og det feminine.

Og herfra går vejen så mod dybere dimensioner af kærligheden på det Blågrønne og det Turkis niveau. Og der er mere end nok til alle. En af de dybeste erkendelser er at man ikke kan få den kærlighed man gerne vil have fra partneren. Man kan kun få den ved at være HEL. På de to øverste niveauer er der kærlighed i overflod til alle! Så vender skuden, for nu handler det ikke længere om at få kærlighed. Når vi har i overflod handler det om at GIVE kærlighed.

Og kom så igang!

Læs Mandebogen her!

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]