embraced-by-words_l

Der findes sikkert ligeså mange meninger om hvad kærlighed er for en størrelse, som der findes mennesker.

Min definition er enkel: Kærlighed er et ord som beskriver en evne og denne evne er et talent på lige fod med andre talenter. F.eks. at kunne spille på klaver. Talenter kan trænes.

Vi har en forestilling om at kærligheden skal komme ude fra og ‘redde’ os. Vi tror at andre skal komme med kærligheden til os, som om vi har fortjent den. Vi tror at vi mangler kærlighed og derfor skal vi finde en kæreste, der kan elske os uforbeholdent og give os den kærlighed vi mangler.

Vi er en art der har levet hundredetusindvis af år og vi tror stadig at kærligheden er en handelsvare!

Det er på tide at vi ‘vågner op’ og bliver en anelse klogere.

Evnen til at elske – også at elske uforbeholdent kan trænes!

Evolution? Nu igen?

Ja. Evolutionen har givet os evnen til at elske og føle kærlighed og den evne har vi udviklet i spring. Faktisk i samme takt som vi har udviklet vores hjerner.

1. Med Reptilhjernen fik vi det første niveau af kærlighed som hedder sex. Rå sex og ikke andet. Formålet var ikke nydelse. Det var at sikre artens overlevelse. Evolutionen er i centrum. I de Integrale farver svarer det til Infrarød og Magenta.

2. Med Lillehjernen fik vi den overbygning vi kalder erotik. Vi fik evnen til at føle. Jeg og min nydelse er i centrum. De Integrale farver her er Rød og Rav.

3. Med Storhjernen fik vi evnen til at tænke. Jeg er i centrum, men mine relationer skal der også være plads til. Integralfarverne er her Orange og Grøn.

4. Med hjertet og Frontallapperne fik vi evnen til at være selvbevidste. Vi bruger det ganske vist ikke rigtigt endnu. Det er den evne der gør at vi kan elske (acceptere) os selv – som man siger og derved grave ned i vores egen underbevidsthed og finde de dybereliggende motiver for vores handlinger. Vi kalder det selvudvikling. Nu er alle mennesker i centrum. Alle har ret til at være her. Både ven og fjende. Her er der tale om betingelsesløs kærlighed. Ikke den slags kærlighed der siger: Jeg vil gøre alt for dig, underforstået jeg vil gøre alt for at du skal elske mig eller jeg vil gøre alt – for at få fat i dig. Vi taler om den kærlighed der ikke ønsker og ikke har behov for returkommision. I det Integrale spektrum taler vi her om Blågrøn.

5. På det femte stadie løber vi tør for hjerner. Men det stopper ikke kærligheden. Faktisk tværtimod. Kærligheden på femte niveau er transpersonlig. For en enkelt gangs skyld handler det ikke om MIG! Når JEG bliver i stand til at ‘parkere’ MIG SELV, oplever jeg at JEG’et er en prop i den kanal der formidler kærligheden og at JEG derfor er nødt til at træde til side for, at en højere version af kærligheden kan komme igennem. Nu handler det om at give af sin kærlighed i stedet for altid at kæmpe for mere til mig selv.

Kærlighedens retning er vendt 180 grader. Jeg har ikke længere samme behov for at blive elsket af andre fordi nu kommer kærligheden indefra. Gratis. Det er det vi kalder at elske sig selv. Og denne oplevelse kan blive så numinøs at man føler sig elsket af Gud, Universet eller hvad man nu vælger som symbolsk udtryk for denne kærlighed. Der er så meget kærlighed der inde at der er mere end nok til alle! Det eneste det kræver er at vi tager ansvar for os selv, inklusive vores underbevidsthed. Her er kærlighed i seriøs overflod! Integralt set taler vi her om Turkis.

6. Så har jeg hørt at der findes mindst et niveau mere. Det virker rimeligt at antage at al den kærlighed vi kan opleve – specielt på det femte evolutionære niveau, kommer et eller andet sted fra. Hvor den kilde så er, har jeg kun en teoretisk anelse om, men lad os kalde dette niveau for Kærlighedens Kilde. Det ligger uden for min fatteevne – endnu.

Lad mig slå HELT fast at når historiske lærere har talt om næstekærlighed, så har de IKKE talt om de første tre niveauer, som jo har været alment kendt de sidste 5.000 år. De har talt om de NÆSTE tre niveauer! De har villet anslå en retning. De ville fortælle os at der er mere. De tre første niveauer er JEG niveauer. Det tre næste niveauer handler om andet end mig.

Når mennesker kalder disse højere niveauer af kærlighed for pladderromantiske og kalder andre mennesker der beskæftiger sig med dem og taler om dem for naive, skyldes det ganske enkelt uvidenhed. De mennesker der siger sådan, lever på de tre første kærlighedsniveauer og har ingen som helst erfaring med de tre sidste. Hvis de havde, ville de nemlig ikke tale nedladende. Ordet ‘navlepillere’ bliver flittigt brugt. Men det er blot en undskyldning der dækker over angsten for at skulle til at ændre i sit verdensbillede. Det er jo utrygt.

At forvente at kærligheden skal komme fra en kæreste er ikke kærlighed. Det er et behov. Et behov der aldrig er blevet taget alvorligt og som handler meget mere om at finde accepten af sig selv. Det gør man klogt i at få på plads inden man forventer noget af kæresten som denne alligevel ikke kan indfri. Og når vi så opdager at vi ikke får indfriet vores behov, er det vi skal videre til den næste kæreste.

Mere om hjerne, kemi og følelser – klik her.

 

Jamen så forklar hvordan man kan udvikle kærlighedsevnen! 

Evnen til at elske hænger fuldstændig sammen med hvor hele vi er. Jo mere ubevidst stof vi render rundt med i underbevidstheden jo mere centrerede er vi om os selv. Jo mere ligeglade er vi med andre.

Vores tre første hjerner er delte. For at sikre artens overlevelse har det indtil nu været en god strategi at dele verden ind i ven og fjende. godt og skidt osv. det gør det både nemmere og hurtigere at vælge løsning i en faresituation og vi er programmeret til at vælge den retning der erfaringsmæssigt giver os størst chance for at overleve.

Det er slut nu.

Det er ikke længere nødvendigt at inddele menneskeheden i venner og fjender. Vi lever nemlig ikke på savannen længere. Og for at nedbryde det skel, har vi fået Den Fjerde Hjerne – Pandelapperne – Direktionskontoret. Vi skal nemlig videre til højere niveauer af kærlighed. Og hvis vi fortsætter med den gamle strategi, laver vi mere skade en gavn. Det er vi faktisk allerede godt i gang med.

Når vi på den måde er mennesker der er delt i to – det vi gerne vil være og det vi ikke vil være – det vi gerne vil føle og det vi ikke vi føle, skaber vi nogle udviklingsmæssige udfordringer for os selv. Vores underbevidsthed, som er vores skjulte, glemte, undertrykte halvdel presser hele tiden på for at blive set og hørt. På de tre første niveauer har vi travlt med at holde alt lortet nede. Vi tror at vi kan holde de negative følelser ude af vores liv ved at ignorere dem. Men følelserne er et budskab fra vores forsømte halvdel. Et råb om hjælp. Følelserne er vores egne. De vil os det godt. Selv om de i første omgang er ubehagelige.

Men vores mere primitive hjerner har lært os at vælge side. Så det gør vi. Helt automatisk. Helt ubevidst. Uden at give os selv en rimelig forklaring. Det er bare en automatreaktion. Vi vælger det der er godt for os og fravælger det der føles dårligt. Ja slevfølgelig, vil folk straks sige. Det skal man da. Man er da en idiot hvis man siger ja til de dårlige følelser.

Men det er uvidenheden der taler. Uvidenheden om den nye hjerne som giver os en ny mulighed. At sige ja til de gode følelser og nej til de dårlige, fastholder os i at være delte mennesker. På samme måde som vi deler følelserne op i gode og dårlige, deler vi os selv op.

Og det er netop det vi skal til at holde op med – hvis vi vil opleve de højere dimensioner af kærlighed! Hvis vi virkelig vil have og give mere kærlighed!

Evolutionens planlagte vej fremover er ikke længere at dele, men at hele. Hjertet – Den Fjerde Hjerne hjælper os med at frigøre os fra den bevidstløse evolution og opdage hvem vi i virkeligheden er.

 

Kom så til sagen!

Halve mennesker kan ikke elske med den halvdel af sig selv de har fornægtet. Derfor bliver halve menneskers liv kun halvhjertede. Halve hjerter kan ikke elske helt!

At blive mere hel kræver at du er villig til at se dig selv i øjnene på BÅDE godt og ondt. Det der i første omgang føles dårligt, vil altid på længere sigt, når du giver det din fulde opmærksomhed, vende rundt og blive til glæde. Dermed har du taget et skridt i retning af helhed. Halve menneskers beslutninger er altid kortsigtede. At sige Ja til det der er godt og nej til de der er skidt. Men på langt sigt er der ikke ret meget der er skidt. Når jeg vælger at se mine negative sider i øjnene, bliver de en del af mig. De indlemmes i helheden. Jeg vokser. Jeg bliver mere hel. Jeg kan rumme mere. Jeg bliver mere rummelig. Min evne til kærlighed vokser. Det er at tage ansvar for sig selv. Det er en meget mere langsigtet strategi at byde alt hvad der kommer op fra underbevidstheden velkommen. Det er det vi skal bruge vores nye hjerne til. Det er sådan vi skal træne den og udvikle kærlighedsevnen.

Så opdager vi at vi har levet i et bedrag. Et selvbedrag. Vi opdager at det at kræve, forvente eller håbe på kærlighed fra et andet menneske er komplet umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Andre kan vise deres kærlighed ved at gøre ting så jeg føler mig elsket, men de kan ikke overrække mig 3 kilo kærlighed pænt indpakket med papir og røde bånd. Det er HELT umuligt. Men de kan ved deres handling trykke på en knap inde i mig så jeg åbner mit hjerte og føler kærligheden strømme gennem mig. Men den kommer ikke fra partneren! Vi kan hjælpe hinanden i forholdet med at få øje på ubevidsthederne og det kan være en kærlig handling, men frelsen kommer ikke udefra. Den komme indefra.

Evnen til at elske uforbeholdent kan trænes!

EarthRender

Jorden ser også kun halv ud, men vi ved den er hel selv om den ene halvdel ligger i skygge.

 

Lige en sidste ting…

Kærlighed og bevidsthed er 2 sider af den samme sag! Vi kan ikke øge vores bevidsthed uden samtidig at øge kærlighedsevnen. Vi kan heller ikke øge vores kærlighedsevne uden samtidig at øge vores bevidsthedsevne. De to ting hænger uløseligt sammen som plat og krone. Som Dupunt og Dupond. Som nord og syd.

De ting der udvikler os i netop den retning er: Terapi, selvudvikling, kreativitet og meditation.  Sidstnævnte er kun hvis du virkelig er seriøs og ikke er bange for at lave fundamentalt om på dig selv og dit verdensbillede.

Vil du kærligheden? Tør du?

Læs Mandebogen her!

 

Embraced by Words photo by: Robbert van der Steeg

Earth photo: Tesseract2

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]