≡ Menu

The Zero Theory

Teorien hedder The Zero Theory fordi vi er et sted i evolutionen hvor vi ikke længere kan bruge vores limbiske erfaringer på nye situationer. Udviklingen går så hurtigt at vore følelsesmæssige erfaringer er forældede inden vi når at få dem i anvendelse. Faktisk er det en af de helt store årsager til at vi i dag som partnere har så svært ved at nå hinanden.

TheZeroTheory

 

Evolutionen står samme sted som os – i sin midtvejskrise. De to bagudvendte haler er fordi vi indtil nu har været nødt til at dele vores sind, vores instinkter og vores følelser i to modsatrettede dele, simpelthen fordi det var den bedste strategi for at overleve. Både som art og som individ.

Vi er midt i evolutionens omlægning af denne strategi. Del og hersk princippet er for de der ønsker at udtræde af det evolutionære samarbejde og slå sig sammen med dinosaurerne. Helhed (healing af de to modsatrettetheder) er for de som ønsker at udvikle deres fulde kærligheds og kreativitets potentiale sammen med resten af evolutionen.

Splittelse og deling medfører ikke kærlighed og forståelse. Det medfører isolation og adskillelse. Hvis evolutionen får held med at afbalancere de to, ca. 4 milliarder år gamle haler (offer/bøddel rollerne), åbner denne balance AF SIG SELV til større kærlighedsevne og meget mere nærvær. Jeg tror på evolutionen mere end på Gud, men måske det i den sidste ende viser sig at være det samme.

Første halvdel af evolutionen var maskulin for at vi kunne bygge vores verden. Den næste halvdel vil være feminin indtil vi når en balance. Indtil da er der ingen grund til at frygte dommedag…

Comments on this entry are closed.

Next post:

Previous post: