moon-65957_1920Sjælens Mørke Nat er beskrevet i megen spirituel litteratur, men det var Johannes af Korset der gav processen navnet Sjælens Mørke Nat.

Jeg vil her prøve at holde Sjælens Mørke Nat op i mod Den Integrale udvikling. Måske mest for selv at få lidt illusivt styr på denne ørkesløse vandring fra det lys vi tror vi lever i, gennem mørket og frem til noget mere ægte lys.

Hvor Johannes beskriver Sjælens Sorte Nat som én proces, vil jeg dele den ud over de Integrale Farver i Ken Wilbers oprindelige farveskala på 12 trin (ikke Martin Uciks på de 8 trin), hvor Sjælens Mørke Nat udspiller sig på Indigo, Violet og Ultraviolet (niveau 9,10 og 11).

Jeg vil dog starte med midtvejskrisen (som også er beskrevet HER). Den er IKKE en del af Sjælens Mørke Nat, men jeg tager den med fordi den er en forberedelse til denne.

Det er velkendt at udvikling sker i spring og at der er kriser forbundet med de spring. På de laveste niveauer er de kriser aldeles overkommelige, men på Orange (for kvinder) og Grøn for mænd, bliver kønspolariseringen byttet helt om, så der bliver tæppet ofte revet ret brutalt væk under os, fordi vi ikke længere kan kende os selv som vi var tidligere. Afstanden mellem den vi netop har udviklet os til og de forældede selvbilleder vi så har, er proportional med krisens størrelse.

Al god udvikling består således i at gøre det eneste mulige, nemlig at få selvbillederne opdateret til den nye version af mig. Og det gør ondt fordi det er vanskeligt at slippe noget der har virket og som har givet sikkerhed i livet. Det er faktisk et stort tab og kan nemt medføre depression.

Midtvejskrisen er kendetegnet ved:

 • Depression
 • Angst
 • Følelsen af at være kravlet op af en stige for at komme over en mur og så er det den forkerte stige og måske endda også den forkerte mur.
 • Usikkerhed.
 • Panik.
 • Ensomhed

De tre faser af Sjælens Mørke Nat.

Sjælens Mørke Nat som beskrevet af Johannes af Korset, hører hjemme på Indigo, Violet og Ultraviolet. Ofte sker det at et menneske får en pludselig og kortvarig oplevelse af et niveau, der ligger over det højeste niveau man normalt befinder sig på. Det betyder en kæmpemæssig indstrømning af lys og energi til de lavere niveauer og den energi skal bearbejdes af Ego strukturen. Et gennembrud til de spirituelle dimensioner passer nemlig ikke ind i jeg strukturens verdensopfattelse og den skal derfor bearbejdes til noget der passer ind et eller andet sted i jeg’et. Når det sker opstår der en forvrængning af åbningen/oplevelsen. Det var noget der skete uden for Jeg strukturen og nu skal jeg’et forklare over for sig selv hvad det var. Derfor glider oplevelsen i baggrunden og den bliver erstattet med evigt gentagne beskrivelser af hvad der skete. Og langsomt erstatter beskrivelsen den egentlige oplevelse og således er det ikke længere oplevelsen der skal passe på en hylde i jeg’ets garderobe. Det er kun beskrivelsen! Og det er jo nemt. Det er jo bare ord.

Men sådan en oplevelse har en pris. Den pris kaldes for lysregningen. Man får nemlig ikke en lysoplevelse fra det højere uden at skulle yde noget til gengæld. Se på det på den måde, at når der pludselig bliver kastet lys ind i de støvede og mørke områder af kælderen, så kan man pludselig se alt skidtet. Nøjagtig det samme med Skyggen. Man får i den grad øje på det man selv en gang gemte ned i underbevidstheden.

 • Det der kan ske når lyset pludselig bryder igennem er (efter en fase med jublende lykke) i ikke fastlagt orden:
 • Fortrydelser over at have startet en spiritul udviklingsproces, men du ved at du ikke kan stoppe.
 • Din meditative praksis giver dig ikke de samme positive ting som før.
 • Bøn og meditation kan blive meget vanskelig
 • Desperation over manglende fremskridt på den spirituelle vej.
 • Du forbander Gud, himmel, skytsengle osv.
 • Det kan føles som om du går gennem skærsilden.
 • Depression mest pga. opdagelsen af at intet varer evigt.
 • Du opdager at ting forsvinder ud af dit liv. Jobs, kærester, ejendele, penge.
 • Drømme, håb og lidenskaber forsvinder.
 • Tab af mening og retning.
 • Vanskeligt at give slip på fortiden og det tabte.
 • Mister interessen for ting du før nød.
 • Det normale liv virker kedeligt og meningsløst i relation til din oplevelse fra det højere plan.
 • Det bliver vanskeligt, måske umuligt at passe et almindeligt arbejde.
 • Du kan blive chokeret over at opdage hvor meget der er falskt i dit liv.
 • Føler dig afskåret eller udenfor og det kan være vanskeligt at være en del af noget.
 • Dine værdier ændrer sig og det kan gøre det vanskeligt at relatere til andre.
 • Følelse af vadested mellem gamle og nye prioriteter, udfordringer og mål.
 • Dyb alenehed og vældig opmærksom på at der ikke er andre der oplever det samme.
 • Behov for stilhed – kan være vanskeligt at samtale, med mindre det er med ligesindede.
 • Ønske om at være alene.
 • Følelse af at blive vanvittig – kommer af at processen kan være meget lang.
 • Frygt for hvad der kan dukke op for at udfordre dig på toppen af alt det andet.
 • Det kan være du græder voldsomt eller det kan være at du gerne vil men ikke kan.
 • Udmattelse. Vanskeligt ved at sove eller vanskeligt ved at vågne. Overgangene er svære.
 • Følelse af hjælpeløshed og at din vilje ganske enkelt ikke virker.
 • Fysisk smerte uden indlysende årsag.
 • Hyperfølsomhed.
 • Magtesløshed.
 • Intens angst.
 • Forvirring.

Sjælens Mørke Nat er Jeg strukturens kamp for at overleve. Jeget føler sig truet af alt nyt. Det er fuldstændig ufarligt at sætte sig ned og meditere en periode (typisk 50 minutter) hver dag. Det vil være almindelig sund mentalhygiejne for de fleste. Men intensiverer man sin praksis skal man regne med at komme på arbejde. Så man skal kun langsomt sætte mere tid af til sin spirituelle søgen, så man hele tiden kan følge med sig selv. Lad være med pludselig at sætte dig ned 4-5 timer om dagen – det er ude af balance.

clouds-926415_1920

 

Sjælens Mørke Nat (Indigo – Sansernes Mørke Nat).

 • Psykisk inflation. Man tror man er Jesus, Buddha eller en anden helgen.
 • Energi problemer og forskydninger i kroppen.
 • Tvivl om sine mål og retning.

 

Sjælens Mørke Nat (Violet – Sjælens Mørke Nat).

 • Udbredt fragmentering af psyken (og sjælen). Dvs. indlejringer på lavere niveauer der skal bringes op i niveau.
 • Psykiske diller kan blive et problem. F.eks at stole på kanaliseringer mere end egen intuition.
 • Man kan have mange delpersonligheder i spil som ikke er integreret med hinanden.

 

Sjælens Mørke Nat (Ultraviolet – Åndens Mørke Nat).

 • Indlejringer (personlighedsdele der ikke er ordentligt integreret) kan forårsage meget stor ustabilitet og uligevægt.

 

Hvornår begynder Sjælens Mørke Nat?

Ja, teknisk set begynder den efter det første gennembrud til et højere plan og samtidig repræsenterer den et point of no return! Alt hvad der sker her efter er til for at underminere jeg strukturen og følelsen af adskilthed, indtil du overgiver dig betingelsesløst. Og det er her Egoet virkelig kæmper for sin overlevelse.

Egoet vil gøre alt for at bevare kontrollen inklusive et stort selvbedrag. Det er vanskeligt at holde kursen og mange gange vil man vågne op og opdage at Egoet har ledt en på afveje. Men det er netop denne opvågnen der skal til for at løsne Jeg’et.

Men mørket er også en illusion. Det tager lang tid at vågne op og opdage at lyset er usynligt og indtil da, må man bare lade mørket gøre sit arbejde med at rense sjælen.

 

“Darkened and emptied, the soul is purified and illumined by divine light. Like the ray of light that remains invisible even in the middle of a room as long as it has nothing to bump up against, so this divine light is invisible to the purified soul and she thinks she is in darkness.”

Johannes af Korset.

 

Hvad kan man gøre?

Der er kun få mennesker der har efraring med Sjælens Mørke Nat, men ting man kan gøre er at:

 • Finde en lærer eller vejleder der kender vejen.
 • Finde og bo sammen med ligesindede i en struktur hvor problemerne/udfordringerne er velkendte.
 • Holde fast i sin praksis/søgen – alternativet er værre: Det tager meget længere tid.
 • Huske på lyset når du er i mørket og huske på mørket når du er i lyset. Det vil udjævne svingningerne lidt.
 • Huske på kærligheden, ydmygheden, hengivelsen, medfølelsen og tilliden. Praktiser det.
 • Huske på jordforbindelsen ved at spise ordentligt og at få trænet sin krop.

En seriøs spirituel søgen efter kærligheden og lyset er ikke for mennesker uden jordforbindelse eller med større psykiske udfordringer. Den kræver en stor balanceevne og en stor indsats. Og det er ikke svært at forstå, at mennesker hellere vil fortsætte livet i bevidstløshed og mørke. I hvert fald til en vis grad.

Hele jorden er i krise nu og på det højeste plan af Sjælens Mørke Nat er der mennesker der har transcenderet så meget af deres eget Ego, at de kan tage de større kollektive dimensioner ind og transformere dem. På det niveau lider de på vores andres vegne og for vores skyld. Dem kalder vi helgener.

Kunsten for os er ikke at tage smerten og mørket personligt. Det lever Jeg’et nemlig af, så jo mere man kan give slip, jo bedre er man stillet.

Hvis du er en søgende sjæl, så sørg for at din psykiske balance og din jordforbindelse er i top form! Når du starter, så start stille og roligt. Hvis du fra dag et er så vild og blodig, at du vil bruge 8 timer om dagen på din søgen, er du ude af balance! Find en mentor fra starten, som du jævnligt kan udveksle med. En som har 30 års erfaring eller mere! En der kender vejen indefra. Psyken og Egoet er langsom og jo mere fart du har på, jo mere kommer du væk fra dig selv. Det er umådeligt vigtigt at finde netop det tempo der passer din helhed og ikke den del af Jeg’et der vil det hele.

Læs Mandebogen her!

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.3]

Sign up til nyhedsbrevet:

Related Articles

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

0 kommentarer

Indsend en kommentar