Inden du går ned og stemmer, så er her et lille indblik i hvad det er du stemmer på.

Vores politiske partier fordeler sig på fire bevidsthedsniveauer. Rav (mytisk), Orange (rationel), Grøn (pluralistisk) og Blågrøn (helhed).

Farverne beskriver et forløb og vi skal alle sammen, mennesker, virksomheder, organisationer, politiske partier osv. igennem den udvikling. Derfor er det ikke ringere at ligge lavt end det er at ligge højt!

 

Rød: Mange af partierne har elementer af deres holdninger funderet i det Røde som handler om magt og kontrol. Hvis nogle har holdninger der har karakter af middelalder, så er der tale om det røde niveau.

 

Rav: 
Handler om rigtigt/forkert. Regel og overbevisnings styret – den måde man er opdraget på styrer ens adfærd uden at man ved det. Lov og orden – regler og konventioner – adfærd og belønningssystemer er vigtige. Det er religiøse systemer systemer også. Rav er meget styret af det ubevidste og man laver og overholder regler om,at hvis jeg gør sådan og sådan, så når jeg det og det. God adfærd fører til belønning og dårlig adfærd fører til straf. Overbevisningerne man lever efter er indlært tidligt i livet og man kan ikke logisk gøre rede for dem. Det Ravfarvede niveau er henved 50-80 år bagefter evolutionen. Politikernes personlige ubevidste og uafklarede behov er væsentlige elementer i Rød, Rav og Orange adfærd. Rav har sin helt egen irrationelle logik, som de lever efter og folk der ikke lever efter de samme regler nedgøres/latterliggøres. Rav taler ofte i floskler og slogans der virker kraftfulde og overbevisnede. De bliver brugt som retfærdiggørelse af en irrationel logik, der ikke på rationel vis kan redegøres for. Rav er vild med regler der beskriver rigtigt og forkert og har brug for den tryghed et veldefineret regelsæt giver.

Rav går IKKE ud af komfortzonen frivilligt og laver nødigt om på eksisterende regler med mindre de føler sig truet (fremmedhad, anderledes tænkende, anderledes agerende, mv.). Set fra Rav ligner Rav og Orange hinanden på trods af at Rav har mindre drivkraft end Orange. Rav manipulerer ofte meget med omgivelserne, men på et helt ubevidst plan. Rav ynder at bruge generaliseringer for at ophøje egne synspunkter til større sandheder.

Rav er ofte religiøse eller dogmatisk mennesker der trives i familiens sammenhold. Er gode til hygge men dårlige til nærvær. Rav har høj moral ofte baseret på religiøse principper. Rav har i stor grad befordret industrialiseringen. Beslutninger taget fra Rav planet efterlader store mængder af ‘anderledes’ udenfor ‘fællesskabet’, som helst bare skal fjernes fra landskabet.

Værdier er familien. det nære, forståelige leveregler, god opførsel belønnes og orden.

Omkring 40% af befolkningen er Ravfarvede.

 

Orange: 
Handler om personlig success. Individualistisk. Vind/tab. Personlig frihed og materiel velstand. Kun facts tæller. Orange er Alfahanner og Alfahunner. På et tidspunkt i evolutionen indtil for ikke ret længe siden, var det Orange der var ‘bedst egnet’ til overlevelse. Liberale partier er klart Orange – og dermed ca. 30 år bagefter evolutionen. Evolutionen er således løbet fra Orange.

Orange har ikke samme moral som Rav. For Orange helliger målet midlet og løgne, manipulation og omskrivelse af sandheden er helt legale metoder til at nå et overordnet mål. Orange manipulerer ofte vildt med facts og gør det meget mere bevidst end Rav, som ikke er klar over at de manipulerer. Helhedssigte er der intet af på Orange og de uheldige konsekvenser af en beslutning glemmes, forties, ignoreres eller tales ihjel. Orange bekymrer sig ikke om de alt for høje omkostninger, der er ved de relativt kortsigtede handlinger de foretager sig.

Orange er ensbetydende med stor personlig kraft der gør, at ting ofte lykkes på den korte bane, men den går let over gevind og bliver brugt til at skaffe sig selv fordele – uanset det påfører andre en omkostning. Orange har ingen skrupler ved at tilrage sig fordele, selv om de er i strid med lov og ret. Bliver de afsløret går de nødtvungent til bekendelse, men har i øvrigt ingen skrupler ved at gøre det samme igen og igen.

Orange har i stor grad befordret det financielle system vi kender i dag, med de klare fordele og ulemper det har. Orange er ikke bange for de ‘fremmede’ som Rav er det – specielt ikke hvis der kan laves penge eller skabes en success på det. Men Orange har også et skyggeområde. De har ingen som helst form for empati og indlevelsesevne i andre menneskers situation. Det har de ikke lært og det lærer de først på Grøn. Hvis man forventer empati og forståelse fra Orange bliver man skuffet. Det kan de ikke. Orange mener at man ligger som man har redt – specielt de andre der ikke er så godt placeret i samfundet som Orange.

Det der er en lansigtet beslutning for Orange er en kortsigtet beslutning for Grøn og for Rav vil Orange komme op med beundringsværdigt langsigtede beslutninger – som for Blågrøn vil være helt kortsigtede.

Orange er god til effektivitet og strategi, er de er levemænd og kvinder. Ofte gavmild og centrum for aktiviteterne. Orange er populære i kraft af deres power og de er rationelle. Omkring 25% af befolkningen er Orange.

Orange er toppen af individualiseringsprocessen og det er vigtigt at den går over i Grøn for at blive afbalanceret med nogle værdier der er mere kollektive, som modvægt til individualismen.

Værdier er success, konkurrence, magt, økonomisk frihed.

 

Grøn: 
Stærk retfærdighed, sustainability, ligeværd, dyrevelfærd. Alle er lige. Religion glider over i spiritualitet eller i hvertfald en accept af at alle religioner har ret til at være her. Pluralistisk. Kunst og kultur. Grøn (og Blågrøn) er de grupper af mennesker der i dag har nemmest ved at tilpasse sig evolutionen og derfor er de ‘bedst egnede’. De bliver ofte betegnet som idealister og urealistiske – mest af folk som ikke er visionære og som hænger fast i fortiden.

Orange hader Grøn, men evolutionen har indrettet det så viseligt at Orange mennesker fortsætter som Grønne på et tidspunkt! Grøn er heller ikke vild med Orange, men har dog så meget indsigt i Orange, da de selv en gang var der, at de noget af vejen godt forstår Orange, men ikke accepterer deres kortsynethed. Grøn er en protestbevægelse, der kæmper mod de stærke for de svage og der er kommet mange organisationer ud af det Grønne felt. Dyrevelfærd, økologi, Amnesty International, Læger uden grænser, GreenPeace mv.

Grøn er niveauet hvor kontakten til hjertet begynder at indfinde sig. Derfor kampen for de svage. Mange kunstnere og musikere er protest Grønne.  Beslutningsprocessen på Grøn er mere langsigtet end på Orange og Rav. Kun ca. 10% af befolkningen er Grønne.

Værdier er bæredygtighed, økologi, fællesskab, lighed (i modsætning til Oranges individualisme).

 

Blågrøn:
Helhed erstatter det snæversyn der naturligt eksisterer på de nederste lag. Mange Blågrønne er Særligt Sensitive, fordi hjertet er i spil. Det kan give anledning til dybe grublerier, da enhver sag kan ses fra mange vinkler. Beslutningsprocesser kan blive langsommere, men resultaterne er til gengæld bedre og mere langsigtede. Kreativitet, fleksibilitet, spontanitet, helhed og hjerte er afgørende. Blågrønne bliver ofte betegnet som fantaster og naive. Topstyring bliver erstattet eller suppleret med nye ledelsessystemer der inddrager mange flere synsvinkler, der således gør beslutningsprocessen langsommere, men til gengæld langt mere nuanceret.

For Blågrøn er den større sandhed og helheden afgørende. Blågrøn er ikke bange for at indrømme nederlag og fejltagelser. Det tages ikke personligt på samme måde som de øvrige farver. Økologi og vedvarende energi får først for alvor liv på Blågrønt niveau.

Blågrøn er det første plan, hvor man begynder at tænke og arbejde i helheder, hvilket betyder mere ægte langsigtede planer og beslutninger.

Frihed til at træffe egne beslutninger og accept af at andre gør det samme, er vigtigt for Blågrøn og her er plads til forskellighed.

Blågrøn er niveauet hvor hjertet ikke længere er bange for at forholde sig åbent selv i faretruende situationer. Empati spiller en stor rolle her. Kunstnere der ikke er i protesthjørnet er Blågrønne.

Blågrøn anerkender som de eneste, alle de andre niveauer og retninger og véd at dialog mellem farverne (parterne) er vejen frem, fordi det er vigtigt at alle bliver hørt. Mindre end 3% af befolkningen er Blågrønne. Evolutionen er nået her til nu og det trin der ligger over Blågrøn (Turkis) er kun tilgængeligt for de som bevidst og intenst gennem længere tid, har arbejdet med at nå der til.

Værdier: Alle har ret til at blive hørt, dialog, respekt (for andre, jorden og naturen), helhedsløsninger.

PolitiskEvolution

 

Læs Mandebogen her!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Sign up til nyhedsbrevet:

Related Articles

Løs dine problemer i parforholdet

Løs dine problemer i parforholdet

Problemer i parforholdet? Retning i livet? Mangler du kraft? Véd du hvad du skal med resten af dit liv? Er der knas i parforholdet? Har du brug for en MandeCoach? Er der blevet længere til sex? Er du i tvivl? Så er her bogen, som enhver mand der vil være chefen i sit...

læs mere
Den Feminine Kvinde

Den Feminine Kvinde

Der er rigtig mange kvinder, der spørger sig selv om det virkelig kan være rigtigt, at alle de gode mænd er taget. Men der er også mange mænd, der er begyndt at stille sig selv det samme spørgsmål. Mænd som ikke længere bare er tilfredse med at finde et lækkert skår,...

læs mere

0 kommentarer

Indsend en kommentar