Jeg tror vi er ret mange efterhånden der undrer os over hvor råt vores land er blevet. Fremmedhadet, marginaliseringen af syge, dagpengemodtagere, kontantjælpsmodtagere og mange andre svage grupper i landet.

Jeg har forsøgt alt for mange gange om det ikke bare en lille bitte smule kunne lade sig gøre at få vores magtfulde liberale Orange ledere til at åbne sig bare en mikroskopisk anelse i forståelsen for ‘de andre’.

Det er ikke lykkedes.

Og det kan man måske sige er lidt trist. Men når jeg så kigger i den model der beskriver menneskets forskellige udviklingstrin, så står det jo ganske klart, at vores ledere – de politiske alfahanner og hunner, slet ikke er nået til det sted i evolutionen, hvor de kan begynde at åbne hjertet mod andre.

Modellen beskriver udviklingen af reptilhjernen (instinkter) på Infrarød og Magenta, Lillehjernen (følelserne bla.)  på Rød og Rav og Storhjernen (intellekt og logik)  på Orange og Grøn. Hjertet og selvbevidstheden ligger i den Præfrontale Cortex – Den Fjerde Hjerne.

Og idag er der ikke nogen af vores ledere der er nået længere end til Orange. Det er måske lidt uheldigt, fordi en stor del af befolkningen faktisk er nået videre til Grøn og en mindre del er nået til Blågrøn, hvor kun ganske få – det kan næsten lade sig gøre at tælle dem, er nået til Turkis.

Et af de helt tydelige kendetegn for Orange er at de ikke har udviklet evnen til at sætte sig i andres sted. At se sagen fra modpartens synspunkt er uinteressant og helt overflødigt. Det vil ofte resultere i at de kraftfulde Orange mener at de har mest ret til magten fordi de andre er svage. Der opstår en polarisering.

Der er kun to steder en polarisering er positiv. Den ene er i et batteri. Den anden er i soveværelset. Mellem mand og kvinde. I alle andre sammenhænge er polarisering destruktiv i længden. Det holder simpelthen ikke. Det kan et Orange menneske ikke gå med til. Orange kan ikke forstå det, fordi den del af hjernen ikke er udviklet endnu og derfor bliver tanken ganske enkelt forkastet. Der er ikke plads til den. Der er ingen ‘hylde’ i det indre verdensbillede hvor den kan placeres. Og så er det bare nemmere at latterliggøre andre end at tage ansvar.

Orange tror inderligt på at de tager ansvar. Men man vil opdage at der hvor de ikke tager ansvar, der hvor de ikke tror at de har et ansvar, opstår bilagssager, bestikkelssager, korruptionssager, grådighedsanklager osv. fordi de overser nogle elementære områder hvor de ikke tog ansvar, men ragede til sig ud over hvad der er almindeligt acceptabelt. Det gælder nemlig ikke hvis man er ultra liberal. Så må man godt rage til sig. Alt det man kan.

Set fra Grøns synspunkt opfører Orange sig som tåber. Deres handlinger og beslutninger er kun halve (fordi de selv er halve) og størstedelen af deres handlinger vil have en konsekvens de ikke kunne regne ud på forhånd. Derfor kan Orange mennesker være farlige.

Orange mennesker er sig selv nærmest og bekæmper aktivt de svage grupper, mens Grønne mennesker er VI mennesker der kæmper for de svage.

 

 

NewIntegralLogo

 

 

Amerikanerne har et udtryk. “Come Full Circle”. Det betyder noget i retning af at vende tilbage til udgangspunktet. Underforstået at man har været på en omvej og er kommet klogere tilbage til udgangspunktet.

Vores udvikling som mennesker er noget i den retning. Vi starter i bunden af ovenstående cirkel. Altså kl 6. Derfra år vi mod højre og udvikler:

1. Reptilhjerne og instinkter,

2. Lillehjerne og emotioner,

3. Storhjerne og intellekt.

4. Frontallapperne og selvbevidstheden.

Og er vi nået så langt med Intellektet – Orange at vi er begyndt på Grøn – som også er intellekt og storhjerne, men på et mindre individuelt og mere pluralistisk niveau, så er vi nået til et sted hvor vi akkurat er halve mennesker.

At være et halvt menneske indebærer at man kun kender sig selv halvt. Den anden halvdel er komplet ubevidst. Og her er der ikke noget der hedder ude af øje, ude af sind. Den halvdel der er gemt væk har vi siden CG Jung kaldt for Skyggen. Det er der vi opmagasinerer alt det ubehagelige. Alt det vi ikke vil være men som vi rent faktisk også er. Det er her vi gemmer alt det lort de andre ikke må se.

At være et halvt menneske indebærer desværre også at man må leve med at være halvhjertet. Både i beslutning og følelser. Orange mennesker er ikke i stand til at overskue de fulde konsekvenser af deres handlinger og beslutninger. Det kan de ikke. De har ikke hverken den mentale eller den følelsesmæssige kapacitet til at kunne rumme alle typer scenarier der springer ud af en beslutning.

Jo længere vi er nået rundt i cirklen, jo mere hele er vi. Vi er allesammen på vej. Vi er nøjagtig der hvor vi er og det er der ikke noget i vejen med. Men vi skal trodse usikkerheden ved den ukendte fremtid og hele tiden følge med evolutionen.

 

For Orange er livet nemt. Der er kun et successkriterie. Og det er success! Hvilken beslutning giver MIG mest success (penge, magt, indflydelse, anseelse, status mv.). Orange er ikke i stand til at tage beslutninger der har indflydelse på andre menneskers liv. Desværre. Det kan man ikke med mindre frontallapperne (Blå) er udviklede og taget i brug.

På Orange får vi et skarpt intellekt, men hvis det ikke er balanceret af med følelseslivet – og det bliver det først på Grøn, så bliver intellektet koldt, skarpt og manipulerende. Man bliver ofte ret god til det retoriske. At pakke en lort ind i flot cellofan for at sælge den, er småting for en veludviklet Orange.

Orange mennesker er meget kraftfulde, søger magt, anseelse og indflydelse. Ikke for andres skyld. Kun for sin egen skyld. Orange mennesker har ikke fået anerkendelse under opvæksten og da psyken er indrettet til at søge gentagelse for at blive ved til du får det du vil ha’, så gentager eller genudlever Orange mennesker i meget høj grad bare deres forsømte barndom. Og det er jo trist når det er den slags mennesker der sidder inde på Christiansborg. Det er meget præcist at de er blevet kaldt for blå og rød stue. De er nemlig bare små forsømte, skadede børn der igen og igen helt ubevidst forsøger at fo den anerkendelse de akdrig fik – og som de heller aldrig får på denne måde!

Rav og Orange er årsagen til at vi har fået først industrialiseringen og derefter informationsteknologien. Det financielle system vi lever under er opbygget til et Orange niveau hvor penge og magt hører sammen. Det har absolut været nødvendigt, men vi skal til at passe på at læsset ikke bliver så højt at det vælter. På Orange skal der ulighed til for at skabe puljer af penge der virkelig kan befordre fremskridtet. På Grøn skal disse puljer afskaffes og vi skal til at trække læsset i samlet flok. De uligheder der før var nødvendige bliver nu skadelige. På Blågrøn og Turkis vil vi se helt nye financielle systemer.

 

Det er først når vi passerer Grøn, at vi egentlig påbegynder vores eget healingarbejde. Til og med Orange er empati og indlevelsesevne IKKE eksisterende – hvilket har været nødvendigt for at nå der hvor vi er. Men på Grøn begynder vi så småt at stifte bekendtskab med hjertets kvaliteter. Etik og moral udvikles først på Grøn og Blå.

Det betyder at vores politikere er komplet uinteresserede i hvordan andre mennesker (der ikke er med i klanen) har det. Det betyder at de hverken har evnen, hjernen eller den følelsesmæssige kapacitet til at se et synspunkt fra ‘modpartens’ side.

Orange netop i kraft af deres manglende evne til at se en sag fra flere sider, ikke overbevises om at de er galt på den. Uanset hvor fatalt galt de har fat i tingene. Der findes en gammel talemåde: Hvis du ikke vil høre så må du føle. Det er netop sådan det er med Orange. De ændrer kun holdning hvis noget gennem længere tid kommer til at gøre virkelig ondt. Og så ændrer de holdning i smug så ingen rigtig opdager det.

Orange vil se det som en svaghed at afvige fra sine holdninger. Orange er stærke og tager derfor ofte fejl!

 

Eksempler:

Inger Støjberg: Orange
Pia Kjærsgaard: Rav
Lars Løkke: Rav
Brian Mikkelsen: Rav
Joakim B. Olsen: Rød
Johanne Schmidt Nielsen: Grøn (kæmper for de svage)
Uffe Elbæk: Grøn men med klare blå elementer (dialog med alle, empati osv.)
Klaus Hjort: Rav

 

Vi får ikke en ‘bedre’ verden før der er et betydeligt antal mennesker på det sted i ovenstående cirkel, hvor der står Selvbevidsthed. Men heldigvis er det netop Selvbevidsthed der er evolutionens næste tilbud til os.

Læs Mandebogen her!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]