≡ Menu

Midtlivskrise Mænd

Hvad er en Midtlivskrise?

Det er pisse træls at bruge et halvt liv på at kravle op ad en stige i et forsøg på at komme over muren, blot for at opdage at det er den forkerte stige man står på!!! Hvis du nogensinde i en alder af ca. 35-45 er blevet ramt af en følelse der svarer til det, så er du såmænd nok havnet i en midtlivskrise. Og det kan ske for både mænd og kvinder.

Parforhold hvor den ene part havner i en midtlivskrise har ikke mange chancer for at overleve fordi de roller man har i forhold til hinanden og som sameksisterer i en eller anden form for balance, pludselig for den ene parts vedkommende ændrer sig fundamentalt. Den ene side af vægtskålen i forholdet kollapser.

Krisen kan vare flere år. C.G. Jung mener at krisen sætter ind ved 35-40 års alderen. Daniel Levinson (Yale) siger, at for mænd sætter krisen ind ved 30-45 års alderen. Gail Sheehy skriver ligeledes i sin bog Passages, at det sker i 30-45 års alderen. Conway & Conway skriver i deres bøger Women in Midlife Crisis og Men in Midlife Crisis, at for ufaglærte sker det i 35-55 års alderen og for faglærte sker det i 40-65 års alderen. For kvinder ligger det sidst i trediverne til først i fyrrene. Conway & Conway beskriver, at deres erfaringer viser at kvinder gennemsnitlig bliver ramt omkring 39.

Jeg har iagttaget en del mennesker der har taget hul på problemerne og udfordringerne allerede tidligt i trediverne, men også tilfælde hvor personer sidst i fyrrerne får de samme ‘symptomer’ og det ser ud til at mænd er lidt senere til at komme i sving end pigerne. Følger vi teorien om at de personlige midtvejskriser er dele af en global midtvejskrise, kunne det jo godt være sådan, at de mennesker der tager for sig og personliggør den globale midtvejskrises kollektive energier, i yngre og yngre alder bliver i stand til at transformere den.

Lee Stockford lavede omkring 1968 tre undersøgelser på ca. 2.100 mænd og kvinder hvor konklusionen var, at 80 procent blev ramt af midtvejskrisen.

Den Integrale filosofi peger på at midtvejskrisen sætter ind ved ca. 35 årsalderen for kvinders vedkommende og ved ca. 42 års alderen for mænd. Men ingen regel uden undtagelse!

Krisens forløb.

Midtlivskrisen er en en af de værste kriser der kan opstå i et menneskes liv. Den viser sig som usikkerhed på om man er det rigtige sted i sit liv. Det er ofte de to store livsområder karriere og parforhold, der bliver sat spørgsmålstegn ved.

 1. Usikkerhed.
 2. Panik.
 3. Angst.
 4. Lavt selvværd.
 5. Depression.
 6. Opgør.

Måder at forholde sig til Midtlivskrisen på.

 1. Fornægtelse. Man forsøger at holde fast i status quo.
 2. Udlevelse. Impulsive større indkøb der signalerer ændret status. Bil, båd, hus, tøj etc. Utroskab, ændring af udseende, ændring af adfærd, mere fest og mere alkohol.
 3. Accept. Denne metode har vist sig at give gode resultater.

Jim Conway uddyber det med seks trin som svarer til Kubler-Ross’ fem sorgfaser:

 1. Fornægtelse. I denne fase vil den der er i krise opfatte andre nærtstående personer – primært ægtefællen, som de der er i krise. Personen vil ikke se sig selv som den der er i krise. Personen er ikke i stand til at acceptere at han/hun ikke længere er ung, smuk, successfuld, rig etc.
 2. Vrede. Fase 2 kan byde på en voldsom vrede, gerne rettet mod omgivelserne. Vreden kan skyldes at man føler sig under pres for at skulle indrømme noget man ikke er klar til. Det kan også skyldes at man er ved at opdage at man indtil nu har spildt sit liv.
 3. Genudlevelse. Et forsøg på at indhente det forsømte. Køb af nye ting, omlæggelse af livsstil, utroskab – gerne med en 20 år yngre model. Impulsive større indkøb der signalerer ændret status. Bil, båd, hus, tøj etc., ændring af udseende, ændring af adfærd, mere fest og mere alkohol.
 4. Depression. De forudgående trin har ikke virket og så kommer depressionen.
 5. Tilbagetrukkethed. Er en naturlig del af depressionsfasen, hvor der foregår en dybere bearbejdning.
 6. Accept. Her ankommer klienten til nuet og virkeligheden.

Selve krisen er kun et symptom på at noget nyt inden i er ved at manifestere sig. Midtvejskrisen handler om identitet. Om at opdage at man ikke er den man troede man var og om at opdage, at man er meget mere end man nogensinde har forestillet sig. Der er to hoved måder at håndtere en midtvejskrise på.

Den første, mest brugte og mindst virkningsfulde er, at bedøve og/eller fortrænge alt det følelsesmæssige lort der er kommet op til overfladen. Den anden måde er at vågne op til hvad meningen med ens liv måske dybere kan handle om.

Metode nr. et: Meget tidligt i livet vælger vi helt ubevidst om vi vil være indadvendte eller udadvendte. Det vælger vi ud fra et strategisk kriterium. Hvordan får jeg bedst det jeg har brug for af mor og far. Nedenstående skema viser en person der tidligt i livet lærte at være introvert – den overlevelses strategi, der gav bedst bonus for ham/hende.

Midtvejskrise hos mænd som den normalt forløber

 

Vi laver allesammen det nummer. Nogle bliver introverte, andre extroverte. Nogle bliver MEGET introverte og andre MEGET extroverte. Og det er her det går galt. Jo mere vi går ud i et ekstrem jo voldsommere bliver impulsen der kommer i midtlivet. Impulsen fra Skyggen der aldrig blev set og aldrig har fået lov til at leve. Balancen op gennem livet er uhyggeligt svær at finde – specielt fordi vores forældre ikke ved hvordan de skal gribe sagen an.

At stå i denne midtlivskrise kan være et helvede så stort at det er ubeskriveligt. Fordi man ikke længere er den man troede man var. Hele ens identitet forskubber sig fundamentalt og man kan ikke finde ud af hvem man er, ofte med voldsom panik og angst til følge. Der er lavet film om folk der vågner op en morgen som alle andre morgener og regner med at de hedder Benny, spiller Golf om torsdagen og er gift med Frida. Og så viser det sig at man hedder Holger, spiller Bridge om torsdagen og er gift med en man slet ikke kender…

Den normale reaktion i denne situation er som tidligere nævnt, at undertrykke og bedøve alle de impulser der kommer op så status quo kan bevares og livet fortsætte i samme trygge spor som tidligere. Og det er så lige her man spilder et halvt liv og dør som en bitter mand der ikke nåede det han skulle…

 

Carl Gustav Jung kaldte det ikke for Midtvejskrisen. Han kaldte det fornuftigt nok Livsvending (Lebenswende). Og der er præcis dét det handler om. En vending i livet.

Tilbuddet fra Skyggen er: Lær din anden halvdel at kende, få mange flere tangenter at spille på, bliv mere balanceret og frem for alt er det et tilbud om at kunne rumme og opleve mere kærlighed i sit liv.

Metode nr. to: Den efter min mening bedste måde at håndtere Livsvendingen på er at blive i den. Lade sit følelsesliv udvide af de enormt ubehagelige følelser der er på spil, se angsten i øjnene som den mand man i virkeligheden er og gå et mere balanceret og kreativt liv i møde. Vær nærværende så meget det lader sig gøre.

Midtlivskrise Mænd som den ideelt set skal forløbe
 

Den helt store hemmelighed er, at vi gennemlever vore liv på nøjagtig samme måde som evolutionen gennemlever sit liv. (Evolutionen udlever nemlig sit liv gennem os). Vi er kun i midtvejskrise fordi evolutionen er det. Midtvejskrisen er ganske enkelt et tilbud om at blive mere hel ved at lære ens egen forsømte og undertrykte halvdel at kende. En halv mand er ingen mand! En hel mand er En Rigtig Mand! Og han tiltrækker Rigtige Kvinder! Rigtige Mænd strammer ringmusklen, kæmper videre og nyder den sødme fyldte tilfredsstillelse der er gemt i smerten!

Læs mere om evolutionen her. 

Set fra et Integralt perspektiv opstår midtlivskrisen for mænd på det Grønne plan og for kvinder på det Orange – altså tidligere end for mænd. Tag chancen! Brug krisen til at blive Den Rigtige Mand! En mand der kun er udadvendt og ikke har kontakt til sine følelser og behov er Alfa eller Macho. En mand der er indadvendt og blød er en Beta mand. Og kvinder vil have det hele – I en og samme balancerede MAND – Den Rigtige Mand! Meningen med en Midtvejskrise er at finde meningen med livet – Ny mening!

Eller hvis du er kvinde kan du bruge midtlivskrisen til at få bedre kontakt til dine ultra kvindelige kvaliteter – igen!

Klik her og invester i dit parforhold:

Den Rigtige Mand

 

Bogen viser dig alt det din far ikke lærte dig om kvinder og parforhold. Hvordan du vinder respekt, og finder kraften til at få dine drømme til at gå i opfyldelse!

Se ALLE bøgerne her.

 

Mænd i krise – Mænds Midtvejskrise 

Next post:

Previous post: