Meningen med dit liv

Hvad er mon meningen med dit liv?

Masser af mænd står i dag i midten af livet og opdager at de er nødt til at gøre noget meningsfuldt med resten af den tid de har tilbage. Den første halvdel af livet er gået med arbejde, børn og kæreste, og når det har stået på længe nok, opstår der ofte et behov for ny mening.

En del kommer i krise – Midtvejskrisen! For nogen bliver det voldsomt, for andre er det måske en mindre kursændring.

Det er ikke let at skulle finde ny mening med resten af livet, men én ting er sikkert. Hvis du står midt i dit liv og overvejer hvad meningen er med resten af dit liv, har du alle tiders største chance for at vågne MEGET mere op i dit parforhold, overfor dine børn og i dit arbejdsliv!

Masser af mennesker udnytter slet ikke den opståede trang til ny mening. Det er nemmere at fortsætte som hidtil og ofte er der angst forbundet med at skulle ændre retning. Det kendte har jo været sikkert indtil nu…

At ændre sin retning kræver nogle ting:

Det første skridt på vejen – Find brændstoffet til din process:
1. Masser af energi
2. Masser af nærværstræning – Lær dine følelser og dine behov at kende og tag dem alvorligt. Det kræver ofte hjælp fra nogle med den indsigt.

Det andet skridt – Hjertets vej:
1. Flyt dig fra smålighed til storhed! Gå fra at give andre skylden til selv at tage ansvar. Helhed fremfor splittelse.
2. Bevæg dig ind i dit hjerte og fravælg mennesker, arbejde og begivenheder der ikke støtter den proces.
3. Mening dukker op af sig selv når du handler fra hjertet.
4. Meget mere nærværstræning!

Det tredje skridt – Giv af dig selv. Giv dit unikke bidrag til verden:
1. Meningen med dit liv er at give af dine gaver, evner, talenter osv. Videregivelse af dig selv, skaber i sig selv mening!