Lige børn leger bedst

Hvorfor det er så vigtigt at finde en partner der er på samme udviklingsniveau som en selv.

Problemet med at have en partner der ikke er på samme niveau som en selv er at det er utilfredsstillende i længden. Dvs. ud over ca. tre måneder. Man kan sagtens have god sex og gode oplevelser på den korte bane, men visdommen i at være sammen med en partner der er under ens eget niveau er, at man skal mættes ved at gøre det nogle gange, opleve frustrationen og derved erkende indefra at det man skulle bruge netop den partner til, er at få den indlejring opløst som partneren netop spejler.

Compatibility Matrix

Klik på billedet og prøv den interaktive Kompatibilitetsmatrix.

Problemet er størst for kvinder fordi mænd ikke er i stand til at connecte følelsesmæssigt og hjertemæssigt før de er langt henne i det grønne felt. Og det skaber meget stor frustration. En blågrøn kvinde og en Orange mand vil betyde at kvinden ikke vil kunne overgive sig og give fuldstændigt slip ind i hjertet – selv om hun ellers har et fuldt udviklet hjerte. Mænd udvikler først det følelsesmæssige og hjertet på det grønne plan og en Grøn eller Blågrøn kvinde vil hurtigt føle sig tom eller ensom fordi han ikke kan være med. Så hvis hun lukker op dybt ind i hjertet er der ikke noget møde med manden der. Og det er træls!

En Blågrøn kvinde der er sammen med en Rød, Rav eller Orange mand ved dybt nede godt at han ikke er et match. Hun ved godt at hvis hun åbner for sine følelser, for hjertet eller åbner så dybt at det åbner til det spirituelle, så har hun ikke nogen mand der kan være der for/med hende på de niveauer. Derfor tør hun ikke åbne til hjertet, hvilket aktiverer nogle subtile forsvarsmekanismer der skal hindre åbningen – altså beskytte hende mod frit fald ind i en større åbenhed og bliver ofte fanget i hovedet og kan få en følelse af ensomhed. Det viser sig tydeligt under sex. Men det er så den frustration der skal til for at hun kan erkende at hun har en indlejring og kan vokse med den op på det Blågrønne felt. Fidusen er at hendes logiske niveau – det Orange og det Grønne skal ind over og tage en bevidst beslutning hvorefter det Blågrønne plan er en reel mulighed på den linie der handler om sexualiteten og urkraften.

En Blågrøn mand med en Rav eller Orange kvinde er mindre graverende da begge i det mindste har været igennem den følelsesmæssige udvikling.Det vil stadig være et ulige match, men bedre end det omvendte.

Kvinder og mænd går forskelligt gennem Rød og Rav som dækker behov og følelser. Hvor kvinder går i den ene pol der handler om at leve sine følelser, går manden i den modsatte hvor han forholder sig til følelserne ved slet ikke at gå ind i dem. Nærmest en art fornægtelse. Det får han først med på det grønne plan hvor han lærer sine følelser at kende gennem sin egen feminitet, som kvinden gør det på Rød og Rav.

Fordi mænd og kvinder går gennem Infrarød, Magenta, Rød, Rav, Orange og Grøn på hver sin måde er der ikke mulighed for balancerede forhold. Der er mere tale om at man bruger partneren for at finde en pseudo balance i stedet for selv at være i balance.

På det Magenta, Røde og Ravfarvede plan er mænd udadvendte og kvinder indadvendte. På det Orange plan krydser kvinder over og bliver udadvendte og mænd fortsætter også her med at være udadvendte. Det sker normalt midt i trediverne og kan være startet af en identitetskrise som midtvejskrisen.

På det Grønne plan krydser mænd over og bliver indadvendte og kvinder fortsætter med at være udadvendte. Det sker normalt først i fyrrerne, også ofte provokeret af midtvejskrisen.

Alle farver op til og med Grøn er i sagens natur totalt ubalancerede og derfor vil hjertet (Blågrøn) og den ægte levende spiritualitet (Turkis) ikke være i spil.

Det som kvinder lærer på Rød og Rav lærer mænd først på Grøn og det som mænd lærer på Rød, Rav og Orange, lærer kvinder først på Orange og Grøn. Det virker måske ikke særligt smart, men fidusen er at det giver nogle gigantiske polariseringer der er sexuelt letantændelige på de lavere farver, hvilket sikrer artens overlevelse og på Orange og Grøn giver det også nogle heftige, men modsatte polariseringer, der gør at vi kan modnes psykologisk.

Hvis en mand generelt befinder sig på det Blågrønne plan, men har en indlejring i det Røde, Rav eller Orange felt, er det fordi han stadig er lidt i det Grønne felt på det sexuelle område. Han mister sin Alfakraft og dermed sin maskulinitet i starten af det grønne felt, hvilket pr. automatik giver ham en indlejring på det Røde felt og den skal han hente tilbage i den øverste halvdel af det Grønne for at stige til det Blågrønne plan. Hvis hans indlejring ligger på det Røde felt vil han ofte tiltrække kvinder der generelt er røde.
Mand

Bevidsthedsspektret delt op på ni linier (områder)

Og omvendt: Hvis en Blågrøn kvinde har en indlejring omkring det Ravfarvede eller Orange felt, vil hun ofte tiltrække en mand der generelt er Orange og/eller Ravfarvet. Kvinder der er på vej ind i det Orange felt er ved at miste deres feminitet og får derfor automatisk en indlejring på det Røde felt.
Kvinde

På det blågrønne plan har begge parter fundet tilbage til en balance mellem det indadvendte (feminine) og det udadvendte (maskuline) og det giver pludselig mulighed for meget mere balancerede forhold. På det blågrønne plan er forståelsen for det modsatte køn fuldstændig udviklet hvilket betyder større accept af hinanden. Balancen mellem det indadvendte og det udadvendte giver mulighed for at hjertet kan åbne sig. Og når hjertet åbner sig tilstrækkeligt giver det mulighed for at mening og retning kan vise sig.

Hvor farverne Infrarød, Magenta, Rød, Rav og Orange og Grøn er baseret på polariseringer (også kaldet 1. ordens bevidsthed) er Blågrøn baseret på balance og harmoni (2. ordens bevidsthed).

Mennesker der er på det Blågrønne plan er mere hele og vil opleve en dybere længsel efter at finde mening, at finde sig selv reelt eller at finde sin kerne, og en partner der ikke er på samme niveau, vil ikke kunne understøtte denne process, undtaget dog hvis der er tale om at skulle opløse indlejringer – hvilket altid kun vil have midlertidig karakter.

På den sidste del af det Grønne niveau, der hvor mænd er begyndt at kæmpe sig tilbage i manderollen og kvinder er begyndt at give slip for at vende tilbage til en mere balanceret kvinderolle (Blågrøn), der hvor midtvejskrisen har peaket og er på vej til at blive en erfaring af at selvudvikling er meningsfuld, begynder mennesker i takt med at krisens problemer bliver løst, at finde større forståelse og accept for hinanden. 

Noget helt centralt for det Blågrønne plan er balance. Når denne balance mellem det feminine og det maskuline er til stede åbner det både hjertet og bevidstheden. Det betyder at man kan få den erfaring at man i højere grad kan begynde at iagttage sig selv. Vidne tilstanden begynder at manifestere sig (de fem tilstandsstadier – side 112 i Uciks bog).

Den helt ideelle løsning er at manden er et enkelt niveau over kvinden. Det giver ham mere mulighed for at være i sin maskuline essens fordi han så kan ‘vise kvinden vejen’ og hun kan derfor bedre hvile i sin kvindelige essens. Orange kvinde og grøn mand er dog en besværlig undtagelse da kvinden her er maskulin og manden er feminin.

Der er en afgørende og fuldstændig fundamental forskel på 1. og 2. ordens bevidsthed. 1. ordens bevidsthed betyder at bevidstheden er delt. Den er delt i to. En bevidst del og en ubevidst del. Og denne delthed holdes til hen i slutningen af det Grønne plan. Forudsætningen for at man kan stige til det Blågrønne plan er, at den usynlige mur der er mellem det bevidste og det ubevidste langsomt opløses. Hvor grundholdningen på 1. ordens bevidsthed var at holde de to ting skarpt adskildte, er grundholdningen på 2. ordens bevidsthed, at bevidstheden og underbevidstheden nu skal til at kommunikere og samarbejde for at at opløse deltheden og polariseringerne, hen imod helhed og harmoni. Det kaldes også healing. Hvor ubevidsthederne før blev fornægtet skal de nu accepteres og anerkendes. Det skel der er mellem Grøn og Blågrøn er kun en holdningsændring fra at dele til at hele.