≡ Menu

Hvor er lykken?

Livet består af opture og nedture og lykken ligger ikke i at forsøge at forlænge opturene og bedøve nedturene med piller, positiv tænkning, fornægtelse osv. Der er ALTID begge dele og nogenlunde lige meget af hver.

Lykken er ikke afhængig af opture og nedture. Den ligger bag ved livets udsving og hænger meget mere sammen med at være forbundet til eller at være i din egen kerne. At erobre sig selv er at erobre verden. Opture er bare et drug – nedturene er den kontante betaling for det fix.. Ingen optur uden en nedtur. Jo større optur – jo større nedtur! Ingen højkonjunktur uden en efterfølgende lavkonjunktur. Lykken er ikke i yderpunkterne. Lykken er der hvor balancen er. Bag udsvingene. I dit voksende autentiske nærvær!

Set fra evolutionens vinkel er vi her alle sammen for at bidrage. Vi er her for at bygge en verden og det ligger dybt i os allesammens gener at det er meningsfuldt at bidrage til netop det. Det at bidrage, det at give af sit overskud – for vi har alle sammen overskud, det at give fra hjertet giver altid både mening og tilfredsstillelse tilbage.

{ 0 comments… add one }

Next post:

Previous post: