≡ Menu
Download som PDF (Farveprint): CompatibilityMatrix

 

Læg mærke til at Alfahanner henter deres Alfastatus (urkraften) på det røde og det ravfarvede niveau og Beta mennesker (den grønne bløde mand) har områder hvor hans adgang til den Røde/Rav/Orange kraft er blokeret. Alfahunner holder til på Orange og Grønt niveau. Der henter de deres gennemslagskraft. Husk at man kan have forskellige farver på forskellige områder. Martin Ucik/Ken Wilber skitserer 6 områder:

 • Kognition
 • Identitet
 • Bevidsthed
 • Værdier
 • Moral
 • Tillid

Hvis du ved hvilken farve du selv og din partner generelt har, kan du klikke på den kombination der passer på jer og læse en mere uddybende beskrivelse. Nedenfor er farverne beskrevet i generelle træk. Bemærk at det er en evolutionær model og at hvis man f.eks er overvejende grøn, har man også alle de underliggende farver i sig, hvor imod de overliggende stadig er ubevidste.

Man kan dog godt have nogle huller eller nogle ‘luftlommer’ på lavere niveauer, som måske ikke er helt up to date. F.eks kan grønne mænd have et ‘efterslæb’ på det Røde, Rav eller Orange felt (urkraft) som skal erobres tilbage før han kan stige til det blågrønne niveau. Grønne kvinder kan have et efterslæb på Rav niveauet der handler om at blive skoret af prinsen på den hvide hest/at blive taget/forvente at få benene fejet væk under sig eller noget andet stormomsust, som kun en forbigående alfahan kan gøre. Her skal der sættes ind med mere realisme fra orange niveau for at kunne stige til blågrøn.

Farverne er opdelt i 2 grupper som beskriver to fundamentalt forskellige bevidsthedsmåder at være, tænke, føle og handle på.

1. Ordens bevidsthed (delt bevidsthed): Infrarød, Magenta, Rød, Rav, Orange og Grøn.
Denne gruppe er mennesker der er kun har udviklet dele af deres bevidsthed og kaldes derfor også Delt bevidsthed. Det betyder at mennesket er skarpt opdelt i noget de er bevidste om og noget de er ubevidste om i sig selv. Det medfører ligegyldighed, projektion, ansvarsfornægtelse og skyldsplacering hos de mennesker der repræsenterer områder i en selv der ikke er udviklede. Psykologisk set har det ubevidste (Skyggen) stadig godt fat i disse mennesker. De ledere vi har i dag ligger primært på Orange.

Utroskab findes i denne bevidsthedskategori. Mest på de lave niveauer og mindst på Grønt.

2. Ordens bevidsthed (Helhedsbevidsthed): Blågrøn og Turkis.
Denne gruppe indeholder mennesker der har været hele turen rundt i egen bevidsthed. Mennsker der kender sig selv på godt og ondt. Mennesker der tager ansvar, ikke blot for sig selv, men også for andre. Disse mennesker arbejder, tænker, føler i helheder til helhedens bedste. De er ikke styret af Skyggen (frygt og angst).

De ledere vi skal have i fremtiden findes i denne gruppe. Mennesker på dette niveau bliver ofte beskyldt for at være naive da deres værdier og moral springer ud af hjertet, men når man ser på hvor denne naivitets beskyldning kommer fra – Rød, Rav, Orange og Grøn, er det klart at disse mennesker ikke ved hvad de taler om, da de endnu ikke har udviklet det Blågrønne niveau – hjertet.

De forsøger at trække det Blågrønne niveau ned til der hvor de er for, at komme i kontakt med det, men kvaliteterne går tabt i denne degraderingsprocess. Man kan ikke trække et niveau ned til der hvor man er uden at forvanske det. Man er nødt til selv at stige op til niveauet. Og først der ved man hvad man har med at gøre. Så naiviteten ligger i virkeligheden hos de der beskylder Blågrøn for at være naive.

1. Infrarød – Instinktiv

 • Sexualitet: Artens overlevelse og egen udødelighed er den største faktor i rød sexualitet. Det er selvfølgelig helt i det ubevidste og det er mandens aflevering (bidrag til evolutionen) der er det primære her.
 • Forelskelse/tænding: Instinktivt begær baseret på reptilhjernens evne til at bestemme partnerens immunforsvarssystem ud fra feromoner. Hvis partneren har et immunforsvar der er meget forskelligt fra en selv er der stor tænding og hvis partnerens immunforsvar er identisk med ens eget er der ingen tænding på det instinktive niveau.
 • Styrker: God kontakt til instinkterne.
 • Svagheder: Ren overlevelse, udnyttelse af hinanden.
 • Type eksempler: Selvcentreret, begærfikseret, det er kun mig det drejer sig om.
 • Psykologisk alderstrin – det alderstrin hvor farvens egenskaber udvikles: Foster –> 1 år.
 • Evolutionært trin: Det Infrarøde har været under udvikling indtil for ca. 50.000 år siden.
 • Hjernen der er mest aktiv på dette niveau: Reptilhjernen.
 • Værdier: Overlevelse.
 • Øvrige kendetegn: Liv/død. Hvis man udelukkende er på dette niveau svarer det til Alzheimers mv.
 • Ca. 1% af US voksne befolkning er i mest denne gruppe.
 • På Infrarød er mænd maskuline og kvinder er feminine.

2. Magenta – Instinktiv – Magisk

 • Sexualitet: Artens overlevelse og egen udødelighed er den største faktor i rød sexualitet. Det er selvfølgelig helt i det ubevidste og det er mandens aflevering (bidrag til evolutionen) der er det primære.
 • Forelskelse/tænding: Instinktivt begær – kemi! Man siger ‘Det klikker’. Vildfarne ‘soulmate’ teorier. Der er det instinktive niveau der ‘klikker’ når reptilhjernen afgør om der er et godt match udfra partnerens feromonduft.
 • Styrker: Skarpe sanser, tæt kontakt til naturen, overnaturlige evner, telepati.
 • Svagheder: Overdreven dyrkelse af hellige steder, ritualer, ånder.
 • Type eksempler: Klaner, gadebander, sportshold, kult, stammer, shamaner.
 • Psykologisk alderstrin – det alderstrin hvor farvens egenskaber udvikles: 1 -2 år.
 • Evolutionært trin: For 10.000 til 50.000 år siden.
 • Hjernen der er mest aktiv på dette niveau: Reptilhjernen.
 • Værdier: Overtro, ritualer.
 • Øvrige kendetegn: Tryg/fare. Overlevelse baseret på grupper og familier. Kamp/flugt. Hvis man udelukkende er på dette niveau svarer det til Alzheimers..
 • Ca. 10% af US voksne befolkning er mest i denne gruppe.
 • På Magenta er mænd maskuline og kvinder er feminine.


3. Rød – Egocentrisk

 • Sexualitet: Sex bliver brugt til at holde skyggerne på afstand for at få et kick dopamin så man kan slappe lidt af i et par dage, hvilende på orgasmens energier.
 • Forelskelse/tænding: Ekstremt projektivt. Al ens lykke er betinget af partneren. Man ser sine egne først positive, senere negative projektioner i partneren og denne forventes at bringe lykken! Betagelse! Man taler om ‘connection’. Kvinden der falder for en ‘farlig’ mand/bad boy og manden der skorer den ‘pæne’ pige. Der føles ‘connection’ når der helt ubevidst indgås en aftale om gensidig behovsdækning – som i øvrigt er umulig og dermed virkningsløs, endda uden at vi opdager det. Røde kvinder bliver nemt forelskede selv inden de overhovedet får sex.
 • Styrker: Kraft, uafhængighed, autonomi – går let over gevind. Kreativitet, spontanitet, innovation, originalitet, følelsesladet, bekymringsfri, levende, diktatoriske leder egenskaber, dominans.
 • Svagheder: Stædighed, kontrol. Går efter umiddelbar tilfredsstillelse gennem sex, stoffer, alkohol, indkøb, spil. Gadebander, narcisisme, alfons/luder relation. Kortsigtede handlinger.
 • Type eksempler: Rambo, Terminator, Hitler.
 • Psykologisk alderstrin – det alderstrin hvor farvens egenskaber udvikles: Barnligt (1-3 år) – mor og far skal få mig til at føle mig accepteret.
 • Evolutionært trin: 5.000-10.000 år siden
 • Hjernen der er mest aktiv på dette niveau: Den limbiske hjerne Værdier: Går efter hvad der er godt for mig.
 • Værdier: Ego og Power.
 • Øvrige kendetegn: Godt/skidt. Den røde verden er en jungle hvor kun den stærkeste (most fit!) overlever.
 • Ca. 20% af US voksne befolkning er i denne gruppe.
 • På Rød er mænd mere maskuline og kvinder er mere feminine.


4. Rav – Mytisk – Eventyr

 • Sexualitet: Dominans/domineret. Lidenskabelig. Forelskelse/tænding: Hende= Romantisk. Den kollektive prinsessedrøm (4-15 års alderen) om Prinsen på den hvide ganger. Han skal feje benene væk under hende, tage hende med storm. Der skal være ‘connection.
 • Rav forelskelse: Manden er den ‘farlige’. Kvinden den uskyldige. Ham: Dominant/Alfahan. Rav kvinder bliver nemt forelskede selv inden de overhovedet får sex.
 • Styrker: Stabilitet, sikkerhed, orden, organisation.
 • Svagheder: Dogmatisk, intolerant, undertrykkende, irrationel.
 • Type eksempler: Erobrer eller bandeleder.
 • Psykologisk alderstrin – det alderstrin hvor farvens egenskaber udvikles: Ca. 4-15 år
 • Evolutionært trin: Startede for ca. 5000 år siden
 • Hjernen der er mest aktiv på dette niveau: Den limbiske hjerne
 • Værdier: Familiestrukturer, partistrukturer, fundamentalistiske kirker, rigtigt/forkert, hieraki, lov og orden.
 • Øvrige kendetegn: Rigtigt/forkert.
 • Ca. 40% af US voksne befolkning er i denne gruppe.
 • På Rav er mænd endnu mere maskuline og kvinder er max. feminine.


5. Orange – Rationel

 • Sexualitet: Almindelig husmandssex. Orange mand er stadig meget Alfa. Orange kvinder kan have svært ved at forlade hovedet og komme ned i kroppen.
 • Forelskelse/tænding: Mere fornuft tilstede (15-30 års alderen) som dæmper instinktstyringen og projiceringer noget. Manden: Provider. Kvinden: Provider også. Kvinder er begyndt at blive mere maskuline. Orange kvinder skal ofte have sex inden de bliver forelskede. De går ofte gerne efter det de vil have i modsætning til Røde og Rav farvede kvinder.
 • Styrker: Effektivitet, positiv tænkning, visionær, strategisk planlægning, innovation, facts. Målsætning er mere langsigtet end Rød og Rav. Orange mænd er populære. Deres Facebookvæg er ofte fyldt med opslag fra andre både kvinder og mænd og hvis de selv slår noget op er det positivt og selvpromoverende. Elsker fest og glade dage, men er ikke god til det modsatte. Har ofte godt betalt job. Den orange mand er ofte centrum for festen. Han er en levemand og han giver gerne omgange til vennerne på værtshuset. Han er gavmild fordi det sikrer ham venner.
 • Svagheder: Målet helliger midlet. Orange kan være følelseskold. Ønsker ikke at fremstå svag. Forstår ikke det kvindelige. Orange mænd flytter sig ikke frivilligt fordi det næste grønne trin er der hvor han skal afgive al sin kraft og risikerer at miste sin popularitet og sin indtægt. Overgangen fra Orange til Grøn er meget vanskeligere end de andre overgange fordi manden går fra at være maskulin til at være feminin.Mange af vores mandlige politikere hænger fast på Orange. Det kræver en stor krise der tvinger denne mand til at give slip på sin maskulinitet for at lære det feminine at kende indefra på det grønne plan. Mange mænd vil holde krampagtigt fast i det Orange successfulde lag i lang tid efter at de egentlig skulle have været Grønne og dermed forsinker de deres egen udvikling. Hvis en kvinde bliver følelsesmæssig, bliver han tom i øjnene – han aner overhovedet ikke ved hvad han skal gøre.
 • Type eksempler: Bill Gates, Einstein, Donald Trump, Obama. Wall Street, Modeindustrien.
 • Psykologisk alderstrin – det alderstrin hvor farvens egenskaber udvikles: Ca. 15-25 år
 • Evolutionært trin: Startede for ca. 300 år siden
 • Hjernen der er mest aktiv på dette niveau: Storhjernen
 • Værdier: Mulighederne er uanede, success.
 • Øvrige kendetegn: Tab/vind.
 • Ca. 25% af US voksne befolkning er i denne gruppe.
 • På Orange er mænd max. maskuline og kvinder er ligeledes maskuline.
 • Når Orange går over gevind bliver vi manipulerende, narcissistiske, afstumpede, følelseskolde eller enddog psykopater.


6. Grøn – Pluralistisk

  • Sexualitet: Fungerer ofte dårligt da kønsrollerne er ombyttet. Commitment – man lover/forventer troskab. Impotens, mgl. rejsning, præmatur ejakulation er nogle problematikker der naturligt hører hjemme hos den grønne mand. Det går over når han udvikler sig til Blågrøn. Den Grønne mand kan føle sig kastreret af at kvinder er mere maskuline end ham selv. Den Grønne Mand er ved at lære sine egne kvindelige sider at kende og derved øges hans følsomhed og indlevelse som elsker. Han er en godt på vej til at blive en betragteligt bedre elsker end Orange, Rav og Rød. Grønne kvinder kan have svært ved at forlade hovedet og komme ned i kroppen.
  • Forelskelse/tænding: Orange og grønne kvinder forelsker sig normalt ikke i grønne mænd da de er bløde beta hanner. Grønne mænd har stor kærlighedskapacitet, bliver gerne forelskede til op over begge ører, men har ikke handlekraften til at skore hende. Mange grønne mænd har den samme drøm som rav kvinden: at blive skoret af prinsessen i den hvide karet! Grønne kvinder skal ofte have sex inden de bliver forelskede. De går ofte gerne efter det de vil have i modsætning til Røde og Rav farvede kvinder.
  • Styrker: Affektion, omsorg, idealisme, følsomhed.
  • Svagheder: Arrogance, højtflyvende, mindre jordforbindelse.
  • Type eksempler: GreenPeace, Amnesty International, Læger uden grænser.
  • Psykologisk alderstrin – det alderstrin hvor farvens egenskaber udvikles: Svarer til midtlivet (Lebenswende)
  • Evolutionært trin: Startede for ca. 100 år siden men blomstrede først rigtigt i tredserne med kvindebevægelsen.
  • Hjernen der er mest aktiv på dette niveau: Storhjernen.
  • Værdier: Dyrevelfærd, miljø, økologi, frihed, humanisme.
  • Øvrige kendetegn: Sensitiv/indifferent.
  • Ca. 10% af US voksne befolkning er i denne gruppe
  • På Grøn er mænd max. feminine og kvinder er maskuline.
  • Når Grøn går over gevind bliver mænd depressive og måske enddog selvmordstruede.

Langtfra alle når så langt som til Grøn (voksent Ego) og på en måde er det kun hertil at den menneskelige udvikling endnu er klarlagt.


7. Blågrøn – Integral – Helhedssøgende

  • Sexualitet: Begyndende tantriske udforskninger. Forelskelse/tænding: Kan være meget dyb og føles meget overvældende. Går mere og mere efter højere værdier og ægte væren end modpartens alfakvaliteter. Mere realisme.
  • Forelskelse/tænding: Hjerte og nærvær.
  • Styrker: Selvudvikling, begyndende indsigt, kan nemt forbinde sig til alle andre ‘farver’. Gør op med alle de selvskabte dramaer.
  • Svagheder: Føler sig nemt alene.
  • Type eksempler: Folk der i længere tid har taget selvudvikling og meditation som en selvfølge.
  • Psykologisk alderstrin – det alderstrin hvor farvens egenskaber udvikles: Fra ca. 35-45 og op.
  • Evolutionært trin: Startede i halvfjerdserne.
  • Hjernen der er mest aktiv på dette niveau: Den fjerde hjerne – Pandelapperne.
  • Værdier:Kærlighed, fællesskab, empati, hjerte, medfølelse, tillid, hengivenhed, dedikation, venlighed, taknemmelighed, åbenhed, accept af at andre kan have helt forskellige holdninger fra mig, kan sætte sig selv til side uden at sende en ‘regning’ på det bagefter.
  • Øvrige kendetegn: Integreret/partiel. De første 6 farver er kendetegnet ved adskillelse og splittethed. Blågrøn er den første farve hvor helhedsanskuelser overtager efter delthed. Blågrønne forstår betydningen af at tage ansvar for egne projektioner og ad den vej blive mere hele mennesker. Vi bliver mere autentiske.
  • <3% af US voksne befolkning er i denne gruppe.
  • På Blågrøn er både kvinder og mænd bedre i balance (mask./fem.)
  • Vi bliver supersensitive og opfatter nemt alt det der IKKE bliver sagt. Alt mellem linierne, tonefald, kroppens positur, andres stemning og humør opfatter vi nemt.
  • Vi får meget nemmere ved at se en sag fra alle sider.
  • Holistisk.

Her laver vi det første bevidsthedsmæssige kvantespring. Bevidstheden går fra at dele til at hele. De foregående trin er rationelt lineære og selvom logik og intellekt er nyttigt, kan det have et snævert fokus. På dette trin (Low Vision-Logic, eller Autonom), forgrener rationaliteten sig og bliver aperspektiveret – vi bliver opmærksomme på multiple perspektiver. Vi kan se hvordan alt er forbundet og spiller sammen, og at livet fungerer som et netværk eller et avanceret system. Alt ser ud til at have mening i den kontekst det befinder sig i og alt er relativt. For at nå dette trin er det nødvendigt at heale og integrere Skyggen, tage vores projektioner og dermed vores kraft hjem. Selvopfattelsen er integreret og krop og sjæl arbejder sammen i harmoni mod autenticitet og selv-aktualisering. Vi begynder at konfrontere de ultimative forhold omkring døden, meningsløshed, frihed, og ensomhed. Personer på dette trin er non-konforme, fleksible, spontane og bekymrer sig ikke om status.


8. Turkis – Helhed

 • Sexualitet: Avanceret tantra. Energi recirkuleres i kroppen og kanaliseres ind i spiritualiteten og kærligheden.
 • Forelskelse/tænding: Meget mere realisme. Går efter væren, nærvær og mening mere end gøren/de sædvanlige alfa kvaliteter hos mænd og kvinder.
 • Styrker: Frihed, ægte visdom, fordomsfri, accept, proaktiv, indsigt, unattachment. Helheden er i fokus frem for egoet.
 • Svagheder: Inflation!
 • Type eksempler: Dalai Lama, Ken Wilber.
 • Psykologisk alderstrin – det alderstrin hvor farvens egenskaber udvikles: +45
 • Evolutionært trin: Begyndende nu.
 • Hjernen der er mest aktiv på dette niveau: Alle hjernerne.
 • Værdier: Eksistentiel frihed.
 • Øvrige kendetegn: Visdom, medfølelse.
 • <1% af US voksne befolkning er i gruppe 8-12.
 • På Turkis er både kvinder og mænd i bedre balance (mask./fem.)


9. Indigo – Det oplyste sind

 • Her laver vi et nyt bevidsthedsmæssigt kvantespring fra 2. til 3. funktionsmåde. Dette er et massivt skift. Vi har transcenderet Egoet. Det kan ske kortvarigt i et splitsekund og virke som ultimativ nåde. Det er muligt at stabilisere dette permanent som yogier og mystikere har gjort i årtusinder. At opfatte på dette niveau er clairvoyant, højt empatisk og ekstremt følsomt. Følelser af ærefrygt og henrykkelse og direkte oplevelser af naturens mystik – en form for enhed er mulig. Ånden erkendes (ikke tænkes eller forestilles) som uendeligt lys og uendelig kærlighed.
 • Fokus: Naturens Mysterier
 • Selv-identitet: Ego Transcendens eller vidne
 • Verdenssyn: Psykisk / Shamanistisk
 • Kosmocentrisk
 • Transrationel
 • Transpersonel
 • Nøgle ideer: shamanistisk bevidsthed, trans-globale og psykisk opfattelsesevne, mega-tribes, trans-globale sociale idealer, medfølelse med alt levende.
 • Mulige problemer: psykisk inflation (tror du er Jesus, etc.), energi ubalancer i kroppen, split-livs mål (konflikt mellem sjælens vej og Egoets), yogisk nedtur (som ikke stopper før du overgiver dig), Sjælens Mørke Nat (første trin). Problemer kan også opstå efter en peak experience eller opvågnen, som ikke er blevet integreret.


10. Violet – Det intuitive sind

 • Dette bevidsthedstrin er salighed, og ekstase. Det er det trin Bodhisattvaer og helgener er på, med medfølelse for alle levende væsner og universel kærlighed. Guddommelig mystik og arketypisk and arcetypisk lys, som er en følelse af enhed med alt levende. Dette trin inkluderer hørbare manifestationer af kosmos, glorier af lys og lyd, visioner af engle og andre arketypeske figurer. Ånd ses som et radikalt indre fænomen og et uendeligt holarki. Ikke ret mange mennesker er stabile på dette trin, men mange har oplevet det i glimt eller erfaret denne ændrede bevidsthedstilstand som en peak experience.
 • Fokus: Guddommelig mystik
 • Selv-identitet: Sjælelig
 • Verdensbillede: Subtil / Arketypisk
 • Kosmocentric
 • Transrationel
 • Transpersonel
 • Kerne ideer: spirituel elevforhold og overgivelse til en højere kraft, trans-dimensionelt perspektiv og opfattelse af transdimensionelle væsner. Medfølelse og sociale idealer inkluderer alle følende væsner – både mennesker og dyr.
 • Udfordringer: arketypisk fragmentation og personlighedsdele der tager kontrol (dille for kanalisering ‘spøgelser’ og åndelige guider) som er et symptom på manglende integration også på tidligere trin, Sjælens Mørke Nat (Andet trin).


11. Ultra violet – Overmind

 • Dette trin er formløst og forholder sig til tomheden. Der er ikke længere forskel på subjekt og objekt. På dig og mig. Al dualitet er opløst og sindet opfatter formløst. Enhed med al umanifesteret virkelighed. Ophør af tanker og ophør af opfattelse.
 • Fokus: Formløs Mystik
 • Selv-identittet: Rent selv
 • Verdenssyn: Kausal / Formløs
 • Transrationel
 • Transpersonel
 • Kerne ideer: Mystik.
 • Udfordringer: Disintegration forårsaget af manglende integration af egenskaber eller et ustabilt fundament, Arhat’s syndrom (sidder fast i forestillingen om tomhed), Sjælens Mørke Nat (Tredie trin).


12. Klart lys – Supermind

  • Dette bevidsthedstrin er non-dualt. Det inkluderer realisationen af tomhed i form og form i tomhed. Nirvana er samsara og samsara er nirvana. Kaldes ‘Big Mind of Zen’ eller unio mystica og det ses i Kristus og Buddha. Det er enhed med alt, både skabt og uskabt og er en konstant bevidsthed som kan være vågen, selv i dyb søvn.
  • Fokus: Non-Dual Mystik
  • Selv-identitet: Non-Dual
  • Verdenssyn: Enhed
  • Transrationel
  • Transpersonel
  • Kerne ideer: Mystik.

 

Beskrivelser her.
Og her.