Fremtidens Ledere

Det er en katastrofe! Grænsende til det uudholdelige! Prøv lige at høre her! Vores nutidige ledere skal snart til at vige pladsen for Fremtidens Ledere!

Her er forklaringen på at vores ledere opfører sig som de gør. De kan simpelthen ikke andet. De er ikke nået til det Blågrønne plan hvor fra det kan lade sig gøre at tage beslutninger der er til HELHEDENS bedste. De ligger stadig og roder på de laveste 5 niveauer hvor bevidstheden er delt og dermed stadig i stand til at projicere det ubehagelige ud på andre. Give andre skylden og kaste ansvar fra sig.

Fremtidens Ledere

Her er en gennemsnitspolitikers udviklingsniveau delt op på seks hovedområder (linier).

Niveauerne fra Infrarød til og med grøn er partielle. Dvs. at vi som mennesker udvikler os et niveau ad gangen og derfor er vi først HELE mennesker når vi når det Blågrønne niveau. Rød og Rav er der hvor vi mænd henter og integrerer vores kraft. Den kraft der skal bringe os frem i livet. Det er den kraft vi skal bruge til at tage beslutninger med og føre dem ud i livet. Desværre er den rå urkraft vi når der voldsomt kortsigtet og helt ubalanceret fordi de bløde værdier vi mænd skal bruge til at afbalancere kraften med, først integreres på det grønne niveau og fuldendes ved overgangen til det Blågrønne.

Med andre ord: Det er det maskuline der tager beslutningerne, men det er det feminine der sørger for at det er de rigtige beslutninger!!! Og der er ikke tale om mænd og kvinder. Der er tale om at det maskuline og det feminine i det samme menneske er fuldstændig integreret og ligeværdigt. Inden i!

Alle mennesker fra det Infrarøde til og med det Grønne niveau er delte! Der mangler noget. Der er noget der er ubevidst. Og det er det feminine, som mænd udvikler på det grønne niveau.

Med hvad så med kvinderne i folketinget?

J
a, hvis vi kigger godt efter er der ikke meget feminint over dem. Nogle af dem ligner ikke engang kvinder længere. Kvinder udvikler det feminine på det røde og ravfarvede niveau og det maskuline på det Orange og det Grønne niveau. For at kunne gøre det må de give afkald på deres kvindelighed – i hvertfald for en tid, indtil de når det Blågrønne (hele) niveau.

Lige så – men omvendt, må mænd afgive deres maskuline kraft for på det Grønne niveau at lære det feminine at kende.

På samme måde som politikerne (og en temmelig stor del af os andre) er delte, på samme måde er folketinget delt. I højre og venstre. Når den ene side har magten er den anden “ubevidst”.  Skyggen bliver altid ekskluderet på de laveste 5 niveauer – hvilket producerer hele den nødvendige misere vi står i.

Min påstand er at vi nok desværre er nødt til at vente på, at nogle flere af mændene i tinget (de er Røde og Ravfarvede) tager sig sammen og flytter sig opefter. Kvinderne er på en måde tættere på helheden da de holder til på det Orange niveau og måske er nogle af dem allerede på det Grønne.

Vores ‘redning’ skal så komme primært fra kvinderne, fordi de vil være de første til at nå det blågrønne niveau.

Først på det Grønne niveau, som kaldes Pluralistisk, begynder mennesker så småt at bekymre sig om andet end sig selv. Desværre.

Vi bliver ledet af selvcentrerede, deltidstænkende, halve mennesker med bind for øjnene, der ikke evner overhovedet at sætte sig i andres sted. De har ikke udviklet den evne så det er umuligt at forlange det af dem. De er konkrete, konforme og følelseskolde i deres personlige logik der begrænses af manglende indlevelsesevne og den berettiges kun af limbiske beslutningsprocesser baseret på association med fortidens forældede resultater. Kognitivt er de ude af stand til at drage nytte af den viden der er tilstede. I stedet konstruerer de deres egen viden og laver love og regler ud fra deres egne små verdener. De er glade på egne vegne og ligeglade med andres veje.

Desværre er Røde/Orange mænd og Orange/Grønne kvinder meget kraftfulde og det er selvfølgelig derfor de er i stand til at søge magten. Hitler, Mussolini, Stalin mv. En Rød kvinde eller en Grøn mand har ikke de nosser som systemet kræver for at få magt. Og så længe den bløde del mangler så fuldstændigt, er der ikke noget der hedder I Helhedens Interesse.

Sådan vil det blive ved med at være længe endnu. Der skal MANGE flere mænd og kvinder til stede på det blågrønne niveau, før de nuværende politikeres inkompetence i en sammenligning er tydelig nok.

Uheldigvis er systemet (parlamemtet) selvbeskyttende. Når vi om 200 år har helstøbte ledere (Fremtidens Ledere) nok i det Blågrønne felt, vil nutidens semi udviklede ledere føle sig truet. Det vil de løbende imødegå med stadig flere regler, mere kontrol og mere overvågning, som er så kendetegnende for Rav og Orange. Systemet vil med egen lovgivning i baghånden benytte sig af  en række kontrolmidler og magtforanstaltninger. Frygt, overvågning, politi, militær og så vil de hverve spioner iblandt os fordi viden også er magt – ligesom i det hedengangne DDR. Oh shit!!! Det har de allerede gjort. Dyneløftere kaldes de.

For de lavere klasser i samfundet er penge et middel til at overleve. For de højeste lag er de et middel til magt. De der har pengene har også magten. Det betyder at en håndfuld af de allerstørste virksomheder i verden vil ‘købe’ sig ind i regeringer rundt omkring i verden. Dels ved financiering af politikere og deres kampagner, dels ved intensiv lobbyisme. Det ser vi allerede i dag. Det kan ikke lade sig gøre – siger du. Det er allerede sket – siger jeg.

Pengesystemet i dag er lige så delt som vores folketing, vore politikere og de fleste af alle os andre. Nationalbanken kan ikke sætte 100 kroner i omløb uden samtidig at skabe en gæld på 100 kroner. Og da gæld er pålagt renter vil der altid være mere gæld i omløb end der vil være penge. Penge er en knap resource – der er til enhver tid kun en begrænset mængde af dem. Så hvis nogle få tager nogle enorme stykker af lagkagen er der kun småstykker tilbage til resten af familiefesten.

Da vores pengesystem er delt i værdi og gæld vil det ikke kunne overleve på det Blågrønne plan. Der skal ganske enkelt findes et andet system som arbejder under helhedsprincippet og det er ikke ret nemt at ændre et system som politikerne og de rige udnytter til at lave endnu flere penge og endnu mere magt med. Måske er vi bare nødt til at vente og se om det hele ikke bare brænder sig selv ud, så der kan opstå noget nyt af asken.

Evolutionen har indtil nu udviklet sig så ALLE har en krop. Alle har et tilgængeligt følelsesliv. Alle har tænkeevnen. Og alle har muligheden for at bruge hjertet – det er der, klar til anvendelse. 4 store hovedområder som vi har muligheden for at udnytte. Evolutionen ER nået til det Blågrønne niveau og skiftet fra delthed og partielle interesser til helhed og hjerte er sket. Vi er bare lige en stor flok mennesker der stadig hænger fast i fortiden, bange for den store identitetsændring vi tror det er at skifte fra delthed til helhed. Evolutionen står derfor i sin egen midtvejskrise.

Fremtidens Ledere.

Læs Mandebogen her!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Sign up til nyhedsbrevet:

Related Articles

Hvem er den mest attraktive partner?

Hvem er den mest attraktive partner?

Tiltrækning er ret simpelt for mænd og meget kompliceret for kvinder. Mænd til og med Grøn kræver kun en sexet krop, eller et frækt tilbud. Kvinder derimod kræver nye evner fra manden på hver farve, hvilket er det der har sikret, at evolutionen har gjort fremskridt....

læs mere

Halve Mennesker Kan Ikke Være Helt Lykkelige

"You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hoplessly dependent on the system that they will fight to protect it." (Morpheous til Neo i Matrix). At være lykkelig er svært, hvis man ikke ved hvordan. De...

læs mere

Alfamænd, Betakvinder og Fremtidens Parforhold.

Indtil ca. 1960 har der i overvejende grad været en ganske sikker adfærd der har sikret mænd en (eller flere) kvinder. David Deangelo slog fast for 15 år siden: Attraction isn't a choice! Det han mener er at kvinder ikke har en knap der hedder 'Attraction', som de...

læs mere

0 kommentarer

Indsend en kommentar