Forelskelsens kemi

Nedenstående er ikke skrevet for at være grov eller negativ. Heller ikke for at tage modet fra mennesker. Det er snarere et forsøg på at forklare noget der i sit væsen er uforklarligt. Et forsøg på at skille virkelighed fra forestilling. Forelskelsens kemi kontra kærlighed.

 

Tiltrækning.

1. Den fysiske tiltrækning.

Er primært lejret i reptilhjernen. Det er vort instinktive system der udfra feromonerne det modsatte køn udsender vurderer om der er tale om et evolutionært godt match. Reptilhjernen afgør lynhurtigt om partnerens immunforsvar er tilstrækkeligt forskelligt fra vores eget – det giver nemlig afkommet de bedste chancer for at klare opvæksten beskyttet mod flest mulige sygdomme. Er de to menneskers (eller dyrs) immunforsvar ens er der ingen instinktiv tiltrækning. Kropsfigur og ansigtssymmetri er også væsentlige faktorer i den ubevidste del af spekteret. Tiltrækning på det fysisk/instinktive niveau er kraftigere end på de fire næste. Fornemmelsen af instinktiv tiltrækning, når man møder et immunsystem som er tilpas forskelligt fra vort eget, er så kraftig at vi ofte fabler om at nu har vi endelig (som nævnt i afsnittet om Reptilhjernen) mødt vores soulmate! Virkeligheden er nok snarere at drifterne har taget over og vi har ikke den fjerneste ide om at det er fuldstændig ubevidste kræfter der er på spil. Det er ganske enkelt evolutionens virkemidler og evolutionen benytter sig af kemi. Oxytocin og dopamin. Vi er ganske enkelt på dope! Og de kræfter der virker i os er helt enkelt: Artens overlevelse!

Kærlighed… Næhhh – rå sex og forplantning!

 

2. Den emotionelle tiltrækning.

Er baseret på vores ikke erkendte behov fra vores opvækst. Vi er alle vokset op enten som introverte eller ekstroverte. Kun meget få er i perfekt balance. Vi tiltrækkes af partnere der har haft de samme udfordringer i barndommen, men løst dem på en modsat måde. Og det er genialt fordi partnerens måde at løse problemer på således kan vise os en del af os selv vi mangler! Det betyder at vi af partneren kan lære os at se verden fra en anden vinkel end vores egen og dermed opnå større helhed (healing). Tiltrækningen på det psykologiske niveau er også meget kraftig. Også her handler det om kroppens egne lykkehormoner! Spændingen, som skabes ud fra polariseringen af forskellighederne virker tiltrækkende. Det som vi ‘forelsker’ os i hos partneren er de sider af os selv vi har undertrykt i opvæksten. Når vi ‘forelsker’ os tror vi at vi har behov for partneren og at vi ved at slå os sammen med denne bliver mere vi mere hele. Men det er blændværk. Den ene er halt og den anden lam. Ingen af de to bliver bedre til at gå selv. Man bliver blot afhængige af hinanden. Den anden er blot et spejl der viser os noget om os selv. Det er i virkeligheden os selv vi er forelskede i!

Fascination på den ene side og irritation på den anden side er signaler fra underbevidstheden der fortæller om vores barndoms umødte behov. Derfor ville det være mere virkelighedstro at gå i terapi end at indgå i et parforhold på et ubevidst grundlag og bilde sig ind at der er tale om kærlighed, soulmates osv.

Kærlighed… Næhhhh – Bytte købmand med vores behov!

 

3. Den mentale tiltrækning.

Er baseret på storhjernen. Forskerne mener at vi fik sprog for ca. 30-35.000 år siden og storhjernen er den yngste af vores tre hjerner. Tiltrækningen på det mentale niveau er ret lav sammenlignet med de to første niveauer. Vi ser heller ikke ret mange ‘fornufts ægteskaber’. På det mentale niveau taler vi om samsving og trygheden i at være (nogenlunde) enige med hinanden.

Den mentale tiltrækning handler om fornuft og det er først nu (i evolutionen) at vi er ved at udvikle denne evne – som skal bruges til at bringe balance ind i den emotionelle tiltrækning som er fuldstændig irrationel. Den mentale/intellektuelle tiltrækning handler også om i hvor høj grad du er i stand til at sætte mål og forfølge dem. Din kraft som mand eller kvinde betyder meget for hvor god du er til at tiltrække det modsatte køn.

Som det er i øjeblikket er vi fuldstændigt styret af den fysiske og den emotionelle tiltrækning (ubevidste behov). Nogle gange kan det godt virke, men de fleste gange hopper vi hovedkulds ud i et forhold uden på forhånd at bruge hjernen/fornuften (Neo Cortex) til at vurdere skyggesiderne, som vi jo altid ignorerer totalt og derfor render ind i skuffelser og problemer vi ikke forudså.

Vi har alle muligheden i dag for at inddrage fornuften i vores ellers så emotionelle valg, men vi bruger den næsten ikke.

Kærlighed… Næhhhh – men forståelse!

 

4. Hjertets tiltrækning.

Hjertets bevidsthed er ca. der hvor evolutionen er i dag og hvad tiltrækning angår er den stort set ikke eksisterende. Vi vil gerne blande forelskelse og kærlighed sammen, men der er langt fra kemi til hjerte. For at tiltrækning overhovedet kan virke bare et par procent på dette niveau, kræves det at det fysiske, det emotionelle og det mentale niveau er i balance. Og det er det yderst sjældent. Med andre ord: Vi vælger ikke partner med hjertet. Selv om vi gerne vil tro at vi gør det. Hjertets tiltrækning er når en partner forstår at åbne ens hjerte mere end man selv kan gøre og når man kan åbne partnerens hjerte mere end denne selv kan gøre det.

Kærlighed… Ja!

 

5. Åndelig/spirituel tiltrækning.

Her tænker jeg ikke på at finde partner med det samme trosystem som jeg selv. Det hører nemlig til på det mentale niveau. Vi er som mennesker slet ikke vågne på det spirituelle niveau. Det er ikke aktivt i os på samme måde som instinkter, følelser og tanker. Dog er jeg sikker på at dette niveau har en eller anden helt ubevidst indflydelse på hvem vi vælger som partner. Når vi er helt væk i en forelskelse er vi sikre på at vi har mødt en soulmate. Og det har vi måske også, men hånden på hjertet… Vi er IKKE fuldt vågne på det åndelige niveau og vi er påvirket af dopamin og oxytocin – lykke hormoner! Vi er ikke i stand til at vurdere noget som helst.

Det handler om nærvær og mening!

1. Et nærvær der gør at manden er så vågen og transparent at det kan strømme fra det guddommelige ud gennem ham, lede ham og åbne kvinden så hendes hjerte udvides indtil det kan rumme universet. Det handler om – for begge parter, at møde en hvis hjerte man kan åbne i en grad så dybere mening bryder frem fra begges sjæle. Åbne helt derind hvor der ikke længere er to hjerter, men kun êt! Det sker kun hvis de første niveauer er gennemarbejdede og i balance.

2. Meningen med at det netop er dig og mig. Ikke den mening der handler om at sikre artens og samfundets videreførelse, men den mening der handler om hvad er det du og jeg skal bidrage med til menneskehedens bedste. Hvad er det for nogle projekter vi to skal samarbejde om?

Ægte kærlighed er ikke noget man pludselig bliver ramt af. Kærlighedsevnen kan kun udvikles ved at kaste lys ind i de områder af os selv der er ubevidste. Det er de ‘sorte huller’ i psyken der gør at vi vil have kærligheden fra en partner for at dulme sorgen over det tab det engang har været at give afkald på de dele af os selv som vi kalder for Skyggen. Det kræver mod og mandshjerte for at overvinde angsten for det ukendte i os selv. Det kræver at vi bliver klar til fuldt og helt at tage ansvaret for både det positive og det negative i et forhold. Det kræver at vi opdager at det ikke er den andens skyld at vi er ulykkelige, men vores eget ansvar at blive lykkelige! Vi vil have kærlighed og vil højst gå med til et kærlighedsbytte. Vi giver ikke kærlighed ud uden at få noget igen. Åh – forresten… er det kærlighed??? Næh… Først når tilstrækkeligt mange huller i psyken er ægte lappet begynder bægeret at fyldes og så kan vi give, som man siger, af et rent hjerte.

Kærlighed… Ja – i overflod!

Læs Mandebogen her!

Forelskelse • Kemi • Kærlighed

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]