Du er ikke den du tror du er! Og den korte forklaring er at når du skal fortælle andre om hvem du er, fortæller du i virkeligheden om hvad du GØR!

Og JA – vi definerer os selv ud fra vores handlinger, men der er jo en eller anden der GØR de handlinger! Hvem er det? Det er så her du med største selvfølgelighed svarer: MIG! Hvortil jeg spørger: Ja, men hvem er “MIG”?
Er det dit liv
Vi tror vi er vores tanker, men hvem er det der tænker? Vi tror vi er vores følelser, men hvem er det der føler? Vi har en masse indre billeder og forestillinger om hvem vi er, men det er jo kun billeder og forestillinger. Er du et billede? Er du en forestilling?

Nej vel! Igennem opvæksten er du blevet snigløbet meget, meget langsomt. Så langsomt at du ikke har opdaget noget som helst. Den du tror du er er i virkeligheden en bedrager! En bedrager der har sneget sig ind i dit sind og overtaget kontrollen med hvad du laver, tænker og føler. Det er den bedrager der bilder dig ind at du mangler noget. Mangler penge, tryghed, omsorg, lykke osv.

Men det er netop den bedragers tyveri af dit hjem og dit hjerte der skaber en mangelsituation. Og det bedrageri fortsætter hele livet. Lige til enden. Uden at vi vågner op! Han er fuldstændig som skattevæsenet. Han mener sig berettiget til at stjæle af dit overskud, din energi og din kærlighed!! Han er som en stat i staten. Opererer i det skjulte, men er mere magtfuld end sin arbejdsgiver.

Man kan opdage det på to måder:

 1. Den mest almindelige er at bedrageren presser dig så meget at du havner i en større krise. En krise der er så stor at du ikke kan kende dig selv. Og der kan det helt store spørgsmål opstå : Hvis jeg ikke er den jeg plejer at være, hvem er jeg så?
 2. Enkelte er så heldige at de tager bedrageren i at sove eller måske er han lige ‘ude af huset’. Og der opstår en indsigt i hvad det vil sige at VÆRE fri. Ikke at FØLE sig fri, men at VÆRE fri! Fri fra denne bedragers evindelige krav om mere, mere, mere. Fri fra tankernes evindelige plageri. Tankerne som IKKE er dine egne, men bedragerens. Fri fra depression og angst. Ja, kort sagt – fri for dig selv! Eller mere præcist: Fri for den du tror du er!

Den største frihed overhovedet er at være fri for dine forestillinger om hvem du er! Ikke at FØLE dig fri, men at VÆRE ægte fri! Følelsen af frihed er kun et svindelnummer som bedrageren har sat op for, at holde dig lænket til hans forestilling, men den ægte frihed er, når du opdager svindelen og afslører bedrageren!

Det bedrageren subtilt og langsomt gør mens du vokser op:

 • Han blokerer dit udsyn så du ikke ser ret langt forbi din egen næse.
 • Han stjæler dit hjerte så du tror du skal ha’ din partners.
 • Han stjæler din kærlighed fordi hvis du opdager hvor den kommer fra er han afsløret.
 • Han erstatter din uendelige autentiske frihed med en homøopatisk følelse af frihed.
 • Han indtager kongetronen i dit liv og du er faktisk hans slave imens han fortæller dig at du skam har magten.
 • Han distraherer dig konstant så du ikke kan få fred til at fokusere på det egentlige.
 • Han sørger for at dine behov er umættelige så du altid skal jage.
 • Han skruer så meget ned for dit indre lys at du ikke kan se dig selv – eller andre, som de virkelig er. Heller ikke ham!
 • Han stjæler din lykke.
 • Han er årsagen til dine afhængigheder.
 • Han spilder din tid – BIG TIME!
 • Han er årsagen til 98 procent af alle dine problemer.
 • Han bruger DIT sind til sine egne tanker.
 • Han bruger din hjerne til sit eget formål.
 • Han blænder af for din indsigt i universets og dine egne indsigter.
 • Han forsøger at stoppe din kreativitet fordi han ved at han er færdig hvis du opdager din egen kreative kilde.
 • Han gør det svært for dig at være nærværende.
 • Han gør det umuligt at være fuldstændig autentisk – for hvem er du? Ham eller… ???
 • Hans navn er EGO – og det er IKKE dig!

Kriserne opstår altid i kølvandet på bedragerens adfærd. Bedrageren er ikke klar over at alting (ALTING!!!) har en pris. Han fokuserer ensidigt. Det han tror er den endelige løsning er i virkeligheden kun en mellemregning. Derfor har dine handlinger altid konsekvens. Kriser er i virkeligheden betalingen for tidligere beslutninger som måske var lidt kortsigtede. Bedrageren ønsker ikke kriserne. De kan nemlig vække dig!

Derfor er depressionen og de store kriser dine venner! De kan være vejen til mere frihed, større lykke, mere kreativitet og mere fred. Gennem kriserne, depressionen, melankolien og de store følelser, kan du opdage at

 • Du bliver stærk, kraftfuld og fri.
 • Dine kreative resourcer er nærmest ubegrænsede.
 • Du får større overskud.
 • Du bliver mere glad.
 • Du får meget nemmere ved at prioritere hvad der er vigtigt og hvad der er lige meget.
 • Du bliver meget mere autentisk.
 • Du bliver meget mere nærværende.
 • Du får større indsigt i livets hemmeligheder.
 • Du kommer meget lettere i kontakt med dit livs formål.
 • Du finder meget nemmere din retning i livet.
 • Du bliver bedre til at fokusere.
 • Du bliver Kongen/Dronningen i dit eget liv!

Læs Mandebogen her!

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Sign up til nyhedsbrevet:

Related Articles

En ny Jord

En ny Jord

Vi lever allesammen i Det Lille Selv. Det vi også kalder en Jeg struktur. De fleste af os tænker ikke særligt over hvad det egentlig er eller hvad det betyder og hvad konsekvenserne af denne Jeg strukturs udfoldelser er. Det er da heller ikke så ligetil at gennemskue,...

læs mere

Politik i Farver – Og set i evolutionært perspektiv.

Politik i farver. Er der nogensinde nogen der har tænkt over hvor sort/hvidt vort politiske system egentlig er? Er der nogen der har opdaget, at det ikke er evner og indsigt der gør en politiker, men måske snarere et behov for magt og selvhævdelse? Er der nogensinde...

læs mere

Melankoliens anatomi

Kriser hænger sammen med en accellereret udvikling og eftersom udvikling foregår i spring vil vi allesammen møde kriser i vores liv. Nogle vender problemerne ind ad og føler sig deprimerede imens andre vender problemerne ud ad og blever aggressive. Nedenstående er et...

læs mere

0 kommentarer

Indsend en kommentar