Jeg véd at der er mere! Det må der simpelthen være! Siden 2005 har jeg intenst studeret parforhold og når det drejer sig om forhold på et eller flere af de seks første farver (Inftrarød, Magenta, Rød, Rav, Orange og Grøn) er det ret enkelt. Folk siger at kærligheden ikke kan sættes på formel, men eftersom alle de seks niveauer kun bruger kærligheden som undskyldning for at få fyldt egne huller ud, er det alligevel ganske enkelt at sætte kærlighed og parforhold på en formel.

Der findes nemlig nogle grundregler for tiltrækning og jeg har sammen med hundredevis af andre mænd prøvet alle detaljer af disse formler af gennem de sidste seks år. De virker! Og de virker ypperligt!

De virker ypperligt fordi de opererer under raderen. Kvinder kan det ene øjeblik stå og erklære, at den slags falder de i hvert fald ikke for og næste øjeblik er de fuldstændig solgt! Og årsagen til at de virker er enkel. Alle mennesker på de første seks farver er kun halve mennesker og så snart deres underbevidsthed får færten af, at man er den der kan levere den manglende halvdel, så ringer bryllupsklokkerne! Alle mennesker har en dyb trang til at blive hele og de samme mennesker tror at det er partneren der skal bringe lykken – som i øvrigt opstår af sig selv når vi bliver mere hele – altså i os selv. Alfahanner kan mange af formlerne naturligt. Betahannerne kan lære dem og bruge dem lige så godt som alfahannerne.

Og det irriterer mig grænseløst! For jeg gider overhovedet slet, slet, slet ikke være sammen med en kvinde der falder for en række manipulerende formler!

Attraction_Dating_Relationships

Under den blå streg er vi delte mennesker. Vores bevidsthed er delt – i bevidst og ubevidst. Over den blå streg har bevidstheden skiftet gear. Den er gået fra at dele til at hele – hvilket er en fundamentalt anderledes måde at bruge den på.

Hvis du vil finde din egen eller din partners farve kan du læse mere her.

Det at hele sig selv er en process hvor vi tager mere og mere ansvar for os selv. Vores tanker, følelser, behov, krop, handlinger og holdninger.

Det frisætter partneren for den helt umulige opgave det er at skulle dække mine psykologiske behov – hvilket i øvrigt er helt umuligt, men det ved vi ikke før vi når op over den blå streg.

Derfor handler parforhold der er baseret på delt bevidsthed (delt sind) om, at forsøge at få partneren til at levere en vare som denne faktisk heller ikke har!

Og derfor handler parforhold over den blå streg (Blågrøn og Turkis) om noget helt andet. Det er så det jeg har brugt de sidste fem til seks år på at finde ud af. Det er jeg langt fra færdig med, men vi kan kalde det her et delresultat.

Under den blå streg:

 • Det er de andres skyld.
 • Vi er ikke i stand til at se en sag fra andre sider end den farve vi er på, hvilket giver en hurtig beslutningsprocess, men aldrig en helhedsløsning.
 • Hvad kan JEG få ud af det.
 • Den blinde og den lamme der støtter hinanden (og begge havner i grøften).
 • Vi forstår ikke at vi er drevet af vores uerkendte (ubevidste) behov, hvilket gør retningen i livet temmelig vanskelig at finde.
 • Det vi forelsker os i hos partneren er det vi mangler i os selv og som vi tror partneren kan levere.
 • Vi ser gerne at partneren udviser en adfærd der ikke trigger vores egne ubevidstheder og mangler.
 • Vi manipulerer ubevidst for at få det vi vil have.
 • Vi er styret af angsten for at miste.
 • Begge parter vil have af kærlighedens fælleskasse hvorved den konstant er tom.

Over den blå streg:

 • Det er mit ansvar.
 • Vi er i stand til at se en sag fra alle sider, hvilket giver en langsommere beslutningsprocess, men bedre langsigtede resultater.
 • Hvad kan JEG bidrage med.
 • Samskabende parforhold.
 • Vi lytter til vores behov hvilket gør at retning i livet bliver en realitet.
 • Det vi forelsker os i er udviklingsmuligheder der er tættere på virkeligheden.
 • Vi arbejder på at forædle og udvikle os selv.
 • Vi kommunikerer respektfuldt om ønsker og behov.
 • Vi ved at vi ikke mister noget ved et brud.
 • Begge parter bidrager (pga. større grad af helhed) til kærlighedens fælleskasse, hvorved den altid er fuld.

Indlejringer – huller vi mangler at fylde i lavereliggende lag.

Populært siges det at vi tiltrækker den der kan spejle/vise os vores næste udviklingspunkt og det tror jeg ikke er helt ved siden af.

Dog tror jeg også der er en anden mekanisme, der afgør hvem vi tiltrækker og hvem vi bliver tiltrukket af. Den vil jeg forsøge at beskrive ud fra farverne i den Integrale udviklingsmodel.

Målet er at skabe nogle meget sundere parforhold ved at blive mere hele mennesker. At fylde vores egne huller i stedet for at forlange at kæresten skal gøre det.

En af de helt store hemmeligheder i livet er at når følelser (det indre feminine) og intellekt (det indre maskuline) arbejder sammen og er i balance åbner hjertet!

Maskulinitet og femininitet ligger dog forskelligt for mænd og kvinder i modellen ovenfor:

For mænd: Når Orange (mask.) og Grøn (fem.) er i balance åbner hjertet (Blågrøn).
For kvinder: Når Grøn (mask.) og Rav (fem.) er i balance åbner hjertet (Blågrøn).

Indlejringer er mindre huller der skaber ubalance mellem det indre Maskuline og det indre Feminine.

Nogle eksempler:

En Orange kvinde (tænk kvindebevægelsen) har stor kraft og hvis Orange er mere udviklet end de fire underliggende farver, vil hun højst sandsynligt tiltrække en Grøn mand. Dvs. en blød, føjelig fyr der lige er blevet Grøn og skal bruge noget modspil for at hente sin kraft hjem.

En Blågrøn kvinde der hælder til den maskuline side (overvægt af Orange eller Grøn), vil ligeledes tiltrække den Grønne mand.

En Blågrøn kvinde der hælder til den feminine side (undervægt af Orange eller Grøn), vil føle sig tiltrukket af den kraftfulde Orange mand (alfahannen), som et spejl af at hun selv mangler at få Orange (maskulinitet) op på niveau med Rav (feminitet).

Grønne mænd er ofte enten alene eller har store problemer i parforholdet, hvor kvinden sandsynligvis vil være Orange eller Grøn.

Orange og Grønne kvinder er også ofte alene eller har store udfordringer i det eksisterende forhold.

På vores bedsteforældres tid var de bedste kombinationer en Rav kvinde og en Orange mand eller en Rav kvinde og en Rav Mand – med andre ord en feminin kvinde og en maskulin mand. Halve mennesker ganske vist, men to halve der passede sammen. Da kvinder begyndte at kravle op på Orange (kvindebevægelsen ca. 1960), blev de mere maskuline og det gav to maskuline væsner i et forhold, hvilket ikke er en god kombination. Ca. 10 år efter begyndte mænd at blive Grønne og feminine og så gik det helt galt.

Vi tiltrækker en der er modsat os selv på de punkter hvor vi ikke er så bevidste.

 

Fremtidens Parforhold er nok baseret på selvansvarlig selvudvikling og samskabende kreativitet. Skyld og skam har været lidet brugbare og vil forsvinde ud af parforholdet. Respekt og kommunikation vil være resultatet af den forøgede kærlighedsevne der er opstået ved at være blevet mere hele. Mange flere vil bruge en tantrisk meditativ tilgang til forholdet for at øge kærlighedsevnen endnu mere. Vi vil opdage at lykken opstår af sig selv når vi bliver mere hele og at ingen anden end vi selv, er ansvarlig for vores lykke. Parforhold vil kunne være meget mere healende fordi vi er mere bevidste om hvad vi i virkeligheden har gang i.

Målet med mandekurserne er at give nutidens Grønne mænd en mulighed for at bevæge sig op på Blågrøn. At turde holde hjertet åbent, at kunne forblive nærværende og at finde retning og mere mening i livet. For at vi kan få skabt nogle bedre parforhold skal vi nu til, at være hele mennesker for igen at få parforhold til at fungere – på en endnu bedre og endnu mere ansvarlig og kreativ måde. Det er også muligt at få en spejling på en meditativ fordybelsesprocess der har til sigte at åbne dybere.

Læs Mandebogen her!

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]