Nogle mennesker – specielt de Orange har enormt behov for at sætte de ting de ikke forstår i kasser og bokse med etiketter på. En måde at håndtere omverdenen på. Jeg har vist lidt Orange i mig for jeg kan godt lide at sætte ting i kasser. Som denne:

Depression og HSPEt absolut og meget tydeligt kendetegn for de seks nederste lag i denne model, er at mennesker ikke er hele. Vi er kun halve mennesker der gennem går seks forskellige udviklingstrin et ad gangen (1. ordens bevidsthed – delt bevidsthed) og når vi har været dem alle sammen igennem, kan vi stykke det hele sammen til en helhed på den Blågrønne farves niveau (2. ordens bevidsthed – hel bevidsthed).

Hvert enkelt af de trin har forskellige dagsordener med os og det gør det i en vis udstrækning nemt at forholde sig til. På Rød og Magenta er dagsordenen overlevelse og forplantning og vi skal ikke forholde os til ret meget andet end det. På det Røde og Magenta er dagsordenen behov. Og der skal vi heller ikke forholde os til ret meget andet end det. På det Orange (for mænd) og Orange og Grøn for kvinder er dagsordenen success (vhja. magt, penge, manipulation etc.)

På det Blågrønne lag hvor vi begynder at blive hele mennesker, bliver tingene også lidt langsommere. Her er vi nemlig blevet i stand til at se tingene fra mere end et perspektiv. Hjertet er nemlig med. Det betyder at beslutninger ofte bliver overvejet og genovervejet og vurderet fra mange sider og at de impulser og indtryk vi får skal igennem en langt større databehandling end hvis vores underliggende agenda kun var success.

Disse mennesker bliver ikke forstået af de underliggende niveauer – hvilket er med til at øge grublerierne yderligere for de der har nået hjertet. Derfor kalder de os HSP’er (Hyper Sensitive Personer). Men der er IKKE noget galt med os! Det der i virkeligheden er galt er, at de er uvidende om at det rent faktisk er dem der er bagefter evolutionen og at VI – HSP’erne er helt fremme ved forkanten – det er altid hårdt at være pioner. De skulle bare vide! Om nogle år er det dem der står og er HSP’er fordi de har udviklet sig – i netop den retning evolutionen går. Det er jo sådan set en slags karma. Først beskylder de os for at være følsomme, naive og svage hvorefter de selv skal turen igennem.

Der er IKKE noget i vejen med en såkaldt HSP’er! Vi er foran i evolutionen og passer bare ikke længere til det oppustede og højt gearede samfund vi lever i. Det er alle de andre der er bagefter!

Læs Mandebogen her!

Læs Mere om Depression her!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]