≡ Menu

E-bøger for Mænd om parforhold og retning

De fleste e-bøger i Mandebutikken handler om Mænd og Parforhold. Enkelte er er dog skrevet til kvinder og nogle få handler om nærvær.

Mennesker der køber e-bøgerne er overvejende mænd der er havnet i en krise – ofte midtlivskrisen. Resultatet er ofte at MAND så resignerer for at gruble over livet og imens tager kvinden over. Rent funktionelt sker der det at manden bliver indadvendt (feminin) og kvinden bliver udadvendt (mere maskulin).

Det ender næsten altid galt.

Det er sundt for mænd at lære at mærke indad, men det må ske på en måde, så der er kontrol med og fuld bevidsthed på rollebytningen.

Hvis der er det, kan vi tale om en helingsproces i stedet for en delingsprocess.

Når mænd og kvinder bliver mere hele, kan vi også danne nogle mere helstøbte parforhold. Forhold med mere overskud og glæde. Forhold hvor vi bevidst sætter os ind i problemerne og løser udfordringerne med endnu mere helhed til følge.